בג"ץ 7052/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 7052/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 03.08.2003
בג"ץ 7052/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
העתירה כופרת בחוקתיותו של החוק החדש האוסר מתן מעמד של אזרח או תושב לפלסטינים תושבי השטחים הנשואים לאזרחים ישראלים. החוק פוגע, אף מבלי שיוקם מנגנון לשימוע, גם במשפחות שהגישו כבר קודם בקשות לקבלת רישיון ישיבה בישראל, וכך הוא נגוע בפגם חוקתי של העדר הליך הוגן; והוא פוגע, על בסיס אתני, בזכויות החוקתיות לחיי משפחה, לכבוד, לשוויון ולפרטיות של הערבים אזרחי ישראל, שהם הנישאים, בדרך כלל, לפלסטינים תושבי השטחים. לטענת העותרים, השיקול שבבסיס החוק לא היה ביטחוני, ולא הוצגה למחוקק תשתית עובדתית מהימנה על הצורך בחוק ועל השלכותיו. מאתר עדאלה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
העתירה כופרת בחוקתיותו של החוק החדש האוסר מתן מעמד של אזרח או תושב לפלסטינים תושבי השטחים הנשואים לאזרחים ישראלים. החוק פוגע, אף מבלי שיוקם מנגנון לשימוע, גם במשפחות שהגישו כבר קודם בקשות לקבלת רישיון ישיבה בישראל, וכך הוא נגוע בפגם חוקתי של העדר הליך הוגן; והוא פוגע, על בסיס אתני, בזכויות החוקתיות לחיי משפחה, לכבוד, לשוויון ולפרטיות של הערבים אזרחי ישראל, שהם הנישאים, בדרך כלל, לפלסטינים תושבי השטחים. לטענת העותרים, השיקול שבבסיס החוק לא היה ביטחוני, ולא הוצגה למחוקק תשתית עובדתית מהימנה על הצורך בחוק ועל השלכותיו. מאתר עדאלה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות