המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 7052/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
חזרה לעמוד הקודם
03.08.2003|כתבי בי דין|עתירה לבג"ץ

בג"ץ 7052/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

העתירה כופרת בחוקתיותו של החוק החדש האוסר מתן מעמד של אזרח או תושב לפלסטינים תושבי השטחים הנשואים לאזרחים ישראלים. החוק פוגע, אף מבלי שיוקם מנגנון לשימוע, גם במשפחות שהגישו כבר קודם בקשות לקבלת רישיון ישיבה בישראל, וכך הוא נגוע בפגם חוקתי של העדר הליך הוגן; והוא פוגע, על בסיס אתני, בזכויות החוקתיות לחיי משפחה, לכבוד, לשוויון ולפרטיות של הערבים אזרחי ישראל, שהם הנישאים, בדרך כלל, לפלסטינים תושבי השטחים. לטענת העותרים, השיקול שבבסיס החוק לא היה ביטחוני, ולא הוצגה למחוקק תשתית עובדתית מהימנה על הצורך בחוק ועל השלכותיו. מאתר עדאלה.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים

מסמכים קשורים

בג"ץ 7052/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
14.05.2006 | פסיקה / עליון
קרא עוד
בג"ץ 7052/03, 8099/03 - עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' סיכומים מטעם המשיבים
16.12.2003 | סיכומים
קרא עוד
חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 31.7.2003]
06.08.2003 | חוק
קרא עוד
בג"ץ 7052/03 - עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' תשובה מטעם המשיבים
07.02.2006 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 7052/03, 8099/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובת העותרים לטיעון המשלים מטעם המשיבים
22.12.2005 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 7052/03, 8099/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' תשובה מטעם המשיבים
06.11.2005 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 7052/03 - עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה
01.03.2005 | פסיקה / עליון
קרא עוד
בג"ץ 7052/03 - עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה
14.12.2004 | פסיקה / עליון
קרא עוד
בג"ץ 7052/03 - עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' הודעה לבית המשפט ובקשה למתן צו ביניים
21.07.2004 | בקשה
קרא עוד