חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 31.7.2003] המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 31.7.2003]
חקיקה | חוק | 06.08.2003
חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 31.7.2003]

הוראת השעה אינה מאפשרת לישראלים שנישאו לפלסטינים תושבי השטחים, או שיינשאו להם בעתיד, להגיש בעבורם בקשות לאיחוד משפחות, וכך היא מונעת מבני הזוג לחיות יחד בתחומי ישראל. ישראלים שנישאו לזרים שאינם פלסטינים תושבי השטחים יוכלו להגיש בעבורם בקשות לאיחוד משפחות כבעבר, ומדובר אפוא באפליה על פי מוצא אתני או לאומי. גם ילדים מעל גיל 12 שנולדו בשטחים, ואחד מהוריהם תושב מזרח ירושלים והאחר תושב השטחים, לא יוכלו להתגורר עם משפחתם בירושלים. לאחר שמשרד הפנים שינה את נוהלי הרישום של ילדים אלה במרשם האוכלוסין, גם עבורם יש להגיש היום בקשה לאיחוד משפחות, דבר שאינו אפשרי לפי הוראת השעה.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

הוראת השעה אינה מאפשרת לישראלים שנישאו לפלסטינים תושבי השטחים, או שיינשאו להם בעתיד, להגיש בעבורם בקשות לאיחוד משפחות, וכך היא מונעת מבני הזוג לחיות יחד בתחומי ישראל. ישראלים שנישאו לזרים שאינם פלסטינים תושבי השטחים יוכלו להגיש בעבורם בקשות לאיחוד משפחות כבעבר, ומדובר אפוא באפליה על פי מוצא אתני או לאומי. גם ילדים מעל גיל 12 שנולדו בשטחים, ואחד מהוריהם תושב מזרח ירושלים והאחר תושב השטחים, לא יוכלו להתגורר עם משפחתם בירושלים. לאחר שמשרד הפנים שינה את נוהלי הרישום של ילדים אלה במרשם האוכלוסין, גם עבורם יש להגיש היום בקשה לאיחוד משפחות, דבר שאינו אפשרי לפי הוראת השעה.

עדכונים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות