בג"ץ 8099/03 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי ובקשות לצו ביניים ולדיון דחוף המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8099/03 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי ובקשות לצו ביניים ולדיון דחוף
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 08.09.2003
בג"ץ 8099/03 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי ובקשות לצו ביניים ולדיון דחוף
עתירה לביטול חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג-2003, הקובע כי נוהל ההתאזרחות הנוהג ("הנוהל המדורג"), החל על בני זוג של אזרחים ישראלים, לא יחול על בני זוג פלסטינים לטענת העותרים, החוק מתעלם מזכותו של הפרט לחיי משפחה, כובל את שיקול דעתו של שר הפנים באופן בלתי סביר, ופוגע רטרואקטיבית באלפי משפחות שבקשותיהן לאיחוד משפחות הוגשו כדין. העותרים טוענים, בין השאר לאור הדיונים בכנסת לקראת קבלת החוק, כי החוק נובע משיקולים דמוגראפיים ולא משיקולי ביטחון; וכי הוא התקבל ללא הליך הוגן – פגם היורד לשורשו של ההליך החקיקתי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה לביטול חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג-2003, הקובע כי נוהל ההתאזרחות הנוהג ("הנוהל המדורג"), החל על בני זוג של אזרחים ישראלים, לא יחול על בני זוג פלסטינים לטענת העותרים, החוק מתעלם מזכותו של הפרט לחיי משפחה, כובל את שיקול דעתו של שר הפנים באופן בלתי סביר, ופוגע רטרואקטיבית באלפי משפחות שבקשותיהן לאיחוד משפחות הוגשו כדין. העותרים טוענים, בין השאר לאור הדיונים בכנסת לקראת קבלת החוק, כי החוק נובע משיקולים דמוגראפיים ולא משיקולי ביטחון; וכי הוא התקבל ללא הליך הוגן – פגם היורד לשורשו של ההליך החקיקתי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות