המוקד להגנת הפרט - החלטת ממשלה מס' 1813: הטיפול בשוהים בלתי חוקיים ומדיניות איחוד משפחות לתושבי רש"פ ולזרים ממוצא פלסטיני
חזרה לעמוד הקודם
12.05.2002|מסמכים אחרים|החלטת ממשלה

החלטת ממשלה מס' 1813: הטיפול בשוהים בלתי חוקיים ומדיניות איחוד משפחות לתושבי רש"פ ולזרים ממוצא פלסטיני

ההחלטה, שקדמה לחקיקת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003, קובעת כי עד שתגובש מדיניות חדשה כלפי בקשות לאיחוד משפחות לא יתקבלו בקשות של תושבי הרשות הפלסטינית לקבלת מעמד בישראל. בקשה שכבר הוגשה לא תאושר, ובן הזוג הזר יידרש לשהות לפי שעה מחוץ לישראל. היתרי שהייה בישראל שכבר ניתנו, בעקבות בקשה, יוארכו, אבל לא ישודרגו. ההחלטה גם מציעה קווים למדיניות החדשה, ובכללם הימנעות מטיפול בבקשתו של מי שהפר את חוקי הכניסה לישראל, החמרת הכללים האמורים למנוע כניסה לישראל "של בני זוג מנישואים פיקטיביים ופוליגמיים", ומכסה שנתית לאישורי איחוד משפחות.