החלטת ממשלה מס' 1813: הטיפול בשוהים בלתי חוקיים ומדיניות איחוד משפחות לתושבי רש"פ ולזרים ממוצא פלסטיני המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
החלטת ממשלה מס' 1813: הטיפול בשוהים בלתי חוקיים ומדיניות איחוד משפחות לתושבי רש"פ ולזרים ממוצא פלסטיני
מסמכים אחרים | החלטת ממשלה | 12.05.2002
החלטת ממשלה מס' 1813: הטיפול בשוהים בלתי חוקיים ומדיניות איחוד משפחות לתושבי רש"פ ולזרים ממוצא פלסטיני
ההחלטה, שקדמה לחקיקת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003, קובעת כי עד שתגובש מדיניות חדשה כלפי בקשות לאיחוד משפחות לא יתקבלו בקשות של תושבי הרשות הפלסטינית לקבלת מעמד בישראל. בקשה שכבר הוגשה לא תאושר, ובן הזוג הזר יידרש לשהות לפי שעה מחוץ לישראל. היתרי שהייה בישראל שכבר ניתנו, בעקבות בקשה, יוארכו, אבל לא ישודרגו. ההחלטה גם מציעה קווים למדיניות החדשה, ובכללם הימנעות מטיפול בבקשתו של מי שהפר את חוקי הכניסה לישראל, החמרת הכללים האמורים למנוע כניסה לישראל "של בני זוג מנישואים פיקטיביים ופוליגמיים", ומכסה שנתית לאישורי איחוד משפחות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ההחלטה, שקדמה לחקיקת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003, קובעת כי עד שתגובש מדיניות חדשה כלפי בקשות לאיחוד משפחות לא יתקבלו בקשות של תושבי הרשות הפלסטינית לקבלת מעמד בישראל. בקשה שכבר הוגשה לא תאושר, ובן הזוג הזר יידרש לשהות לפי שעה מחוץ לישראל. היתרי שהייה בישראל שכבר ניתנו, בעקבות בקשה, יוארכו, אבל לא ישודרגו. ההחלטה גם מציעה קווים למדיניות החדשה, ובכללם הימנעות מטיפול בבקשתו של מי שהפר את חוקי הכניסה לישראל, החמרת הכללים האמורים למנוע כניסה לישראל "של בני זוג מנישואים פיקטיביים ופוליגמיים", ומכסה שנתית לאישורי איחוד משפחות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות