ישראל והשטחים הכבושים – משפחות קרועות: הפרדת משפחות על בסיס מדיניות מפלה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ישראל והשטחים הכבושים – משפחות קרועות: הפרדת משפחות על בסיס מדיניות מפלה
דוחות | דוח | 13.07.2004
ישראל והשטחים הכבושים – משפחות קרועות: הפרדת משפחות על בסיס מדיניות מפלה
דו"ח של אמנסטי, המתייחס לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003, רואה בחוק זה מיסוד רשמי מדיניות של אפליה על פי מוצא אתני או לאום, שבבסיסה שיקול דמוגראפי. הדו"ח עוסק גם במגבלות החלות על ישראלים המבקרים את משפחותיהם ברצועת עזה, במגבלות שמטילה ישראל גם על איחוד המשפחות בשטחים הכבושים, ובהפרת התחייבויותיה של ישראל על פי המשפט הבינלאומי. הדו"ח כולל מקרי מבחן והמלצות. מאתר אמנסטי אינטרנשיונל - סניף ישראל.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דו"ח של אמנסטי, המתייחס לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003, רואה בחוק זה מיסוד רשמי מדיניות של אפליה על פי מוצא אתני או לאום, שבבסיסה שיקול דמוגראפי. הדו"ח עוסק גם במגבלות החלות על ישראלים המבקרים את משפחותיהם ברצועת עזה, במגבלות שמטילה ישראל גם על איחוד המשפחות בשטחים הכבושים, ובהפרת התחייבויותיה של ישראל על פי המשפט הבינלאומי. הדו"ח כולל מקרי מבחן והמלצות. מאתר אמנסטי אינטרנשיונל - סניף ישראל.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות