בג"ץ 4022/02 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ראש הממשלה ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4022/02 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ראש הממשלה ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 11.01.2007
בג"ץ 4022/02 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ראש הממשלה ואח' פסק דין
בית המשפט העליון דחה שתי עתירות כנגד חוקיות החלטת הממשלה מס' 1813, שקדמה לחקיקת חוק האזרחות והכניסה לישראל. עם חקיקת החוק השהה ביהמ"ש את ההכרעה בעתירות אלה עד שיפסוק בעתירות אחרות שתקפו את חוקיות החוק עצמו (בג"ץ עדאלה). לאחר שפסק שלא לבטל את חוק האזרחות, הכריע ביהמ"ש גם בעתירות נגד החלטת הממשלה עצמה, וקבע כי היות שהוראות החוק, שאושר בבג"ץ עדאלה, חלות גם על בקשות שהוגשו לפני שנכנס לתוקף, אין צורך להידרש לשאלת חוקיות הכרזת הממשלה שקדמה לו. ביהמ"ש דחה את טענת העותרים, כי מי שהגיש את בקשתו בתקופה שבין החלטת הממשלה ובין קבלת החוק יהיה זכאי לשדרוג מעמדו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בית המשפט העליון דחה שתי עתירות כנגד חוקיות החלטת הממשלה מס' 1813, שקדמה לחקיקת חוק האזרחות והכניסה לישראל. עם חקיקת החוק השהה ביהמ"ש את ההכרעה בעתירות אלה עד שיפסוק בעתירות אחרות שתקפו את חוקיות החוק עצמו (בג"ץ עדאלה). לאחר שפסק שלא לבטל את חוק האזרחות, הכריע ביהמ"ש גם בעתירות נגד החלטת הממשלה עצמה, וקבע כי היות שהוראות החוק, שאושר בבג"ץ עדאלה, חלות גם על בקשות שהוגשו לפני שנכנס לתוקף, אין צורך להידרש לשאלת חוקיות הכרזת הממשלה שקדמה לו. ביהמ"ש דחה את טענת העותרים, כי מי שהגיש את בקשתו בתקופה שבין החלטת הממשלה ובין קבלת החוק יהיה זכאי לשדרוג מעמדו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות