המוקד להגנת הפרט - בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט יעניק משרד הפנים מעמד של תושב ארעי (א/5) לבן זוגה של תושבת ירושלים: בקשת העותר לאיחוד משפחות עבורו מטופלת במשרד הפנים כבר קרוב ל-14 שנים ומעמדו היה אמור להיות משודרג, במסגרת ההליך המדורג, כבר בשנת 2002
חזרה לעמוד הקודם
27.11.2008

בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט יעניק משרד הפנים מעמד של תושב ארעי (א/5) לבן זוגה של תושבת ירושלים: בקשת העותר לאיחוד משפחות עבורו מטופלת במשרד הפנים כבר קרוב ל-14 שנים ומעמדו היה אמור להיות משודרג, במסגרת ההליך המדורג, כבר בשנת 2002

בשנת 1990 התחתנו העותרים, היא תושבת ירושלים והוא בעל תעודת זהות פלסטינית, ומאז הם גרים בירושלים, בה נולדו שבעת ילדיהם, הרשומים כולם במרשם האוכלוסין הישראלי. בשנת 1994 הגישה בת הזוג בקשה לאיחוד משפחות עבור העותר, ומאז הם ממתינים לאשרת תושב ארעי עבורו.   

העותר לוקח חלק ב"הליך המדורג" החל משנת 1999, אז אושרה הבקשה לאיחוד משפחות עבורו. ע"פ ההליך, אמור היה העותר לקבל אשרת תושב ארעי מסוג א/5 כבר בפברואר 2002, אך בגלל מחדלי משרד הפנים לא כך קרה. במאי 2002 התקבלה החלטת ממשלה מס' 1813 שקבעה, בין היתר, כי מעמדם של תושבי השטחים, הנשואים לאזרחי המדינה או תושביה, הלוקחים חלק בהסדר המדורג, לא ישודרג. בעקבות החלטת הממשלה, קבע משרד הפנים שלא ניתן לשדרג את כל אותן בקשות העומדות בפניו גם אם השדרוג היה אמור להתבצע עוד קודם להחלטת הממשלה. גם במקרה של העותר דחה משרד הפנים את הבקשה לשדרוג המעמד. המוקד להגנת הפרט עתר בעניינו לביהמ"ש לעניינים מינהליים, העתירה נדחתה והוגש ערעור לביהמ"ש העליון.

בפסק הדין בערעור נקבע, כי העתירה תוחזר לדיון בביהמ"ש לעניינים מינהליים. זאת, נוכח המדיניות שגובשה בפסק הדין בעע"ם 8849/03 דופש נ' מנהל מינהל האוכלוסין במזרח ירושלים, שעניינו שני מקרים דומים, המטופלים גם הם במוקד, לפיה "ניתן יהיה לשדרג מעמדו של מבקש גם אם מעמדו לא שודרג לפני המועד הקובע, וזאת אם אי השדרוג נבע מטעות או מחמת עיכוב בלתי מוצדק אשר נבע מן המשיב." בנוסף, הורה ביהמ"ש העליון כי יש להידרש גם למשתנים אחרים המייחדים את עניינו של העותר. למשל, קשיי התנועה שלו, לאור כך שהוא מחזיק בהיתר שהייה בלבד, ולא בתעודה מסוג א/5; מצבו הבריאותי; חלוף הזמן מיום הגשת הבקשה (בשנת 1995) ועד היום; אופי הטיפול של המשיבים בעניינו.

בעתירה המתוקנת שהגיש המוקד עמדו העותרים על טענותיהם מהעתירה המקורית וכן גוללו בפירוט את רשלנות משרד הפנים בהתנהלותו בעניין בקשת העותרים לאיחוד משפחות, בקשה  שמתנהלת למעשה מאז 1994. בתגובה להגשת העתירה המתוקנת, ניאות משרד הפנים להעניק אשרת תושב ארעי לעותר.

ביום 17.11.2008 פסק ביהמ"ש לעניינים מינהליים כי העותר יקבל אשרת תושב ארעי אך לא באופן רטרואקטיבי מאז 2002, וכן פסק הוצאות לטובת המוקד.


לצפייה בפסק הדין מיום 17.11.2008


לצפייה בתגובת המשיב לעתירה המתוקנת מיום 28.9.2008


לצפייה בעתירה המתוקנת מיום 21.8.2008