עת"ם (י-ם) 725/03 - רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם (י-ם) 725/03 - רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרים
כתבי בי דין | עיקרי טיעון | 02.05.2007
עת"ם (י-ם) 725/03 - רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרים
במסגרת עיקרי טיעון בעתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט להסדרת מעמד בעלה של תושבת ישראל, טוען העותר כי העובדה שלא קיבל את אשרת התושב הארעי הינה תוצאה ישירה של מחדלי המשיב. העותר מוסיף וטוען כי ניתנה לו הבטחה שלטונית על ידי המשיב, שמכוחה הוא זכאי לקבל אשרה מסוג א/5. לא זו אף זו, המשיב נתן אישור עקרוני לשדרג את מעמדו של העותר בתנאי של היעדר הערות מצד השב"כ, ותנאי זה התממש. על כל אלו טוען העותר כי החלטת המשיב לשדרג את מעמדו הינה החלה רטרואקטיבית של החלטת הממשלה, בניגוד לעקרונות המשפט המינהלי ובניגוד לעולה מתוך החוק עצמו, על פי הניתוח המוצע על ידי המוקד להגנת הפרט.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
במסגרת עיקרי טיעון בעתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט להסדרת מעמד בעלה של תושבת ישראל, טוען העותר כי העובדה שלא קיבל את אשרת התושב הארעי הינה תוצאה ישירה של מחדלי המשיב. העותר מוסיף וטוען כי ניתנה לו הבטחה שלטונית על ידי המשיב, שמכוחה הוא זכאי לקבל אשרה מסוג א/5. לא זו אף זו, המשיב נתן אישור עקרוני לשדרג את מעמדו של העותר בתנאי של היעדר הערות מצד השב"כ, ותנאי זה התממש. על כל אלו טוען העותר כי החלטת המשיב לשדרג את מעמדו הינה החלה רטרואקטיבית של החלטת הממשלה, בניגוד לעקרונות המשפט המינהלי ובניגוד לעולה מתוך החוק עצמו, על פי הניתוח המוצע על ידי המוקד להגנת הפרט.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות