עת"ם (י-ם) 725/03 – רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם (י-ם) 725/03 – רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה
פסיקה | פסיקה / מחוזי | 16.12.2003
עת"ם (י-ם) 725/03 – רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה
בעתירתה של תושבת ישראל, אשר בשל מחדלי המשיב לא ניתן לבעלה, עמו היא מתגוררת בירושלים, רישיון תושב ארעי, נתן בית המשפט לעניינים מינהליים צו ביניים לפיו לא יגורשו העותרים מן הארץ עד החלטה אחרת שלו. לטענת המשיב, בהתאם להחלטת הממשלה 1813, לא ניתן לשדרג בקשות לאיחוד משפחות הנמצאות בשלב ההליך המדורג, ולכן לא ניתן להעניק רישיון זה. זאת, למרות שנסיבת המקרה מצדיקות שדרוג המעמד, דבר שנעשה כבר במקרים דומים אחרים. נקבע כי הצדדים ישובו אל בית המשפט לאחר שבית המשפט העליון יחליט בשאלות העקרוניות הנוגעות לעניין הנדון. לעתירה ולכתבי בי-דין אחרים בעניין זה ראו פריטים קשורים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
בעתירתה של תושבת ישראל, אשר בשל מחדלי המשיב לא ניתן לבעלה, עמו היא מתגוררת בירושלים, רישיון תושב ארעי, נתן בית המשפט לעניינים מינהליים צו ביניים לפיו לא יגורשו העותרים מן הארץ עד החלטה אחרת שלו. לטענת המשיב, בהתאם להחלטת הממשלה 1813, לא ניתן לשדרג בקשות לאיחוד משפחות הנמצאות בשלב ההליך המדורג, ולכן לא ניתן להעניק רישיון זה. זאת, למרות שנסיבת המקרה מצדיקות שדרוג המעמד, דבר שנעשה כבר במקרים דומים אחרים. נקבע כי הצדדים ישובו אל בית המשפט לאחר שבית המשפט העליון יחליט בשאלות העקרוניות הנוגעות לעניין הנדון. לעתירה ולכתבי בי-דין אחרים בעניין זה ראו פריטים קשורים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות