המוקד להגנת הפרט - עת"ם (י-ם) 725/03 - רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיב
חזרה לעמוד הקודם
15.06.2003|כתבי בי דין|תגובה

עת"ם (י-ם) 725/03 - רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיב

המשיב טוען כי על העתירה להידחות על הסף, כיוון שהחלטת הממשלה קובעת מפורשות כי אין לשדרג בקשות הנמצאות בשלב ההליך המדורג לבדיקת זכאות לאיחוד משפחות. אמנם, במקרים חריגים שבהם התארך הטיפול בבקשה מעבר לנדרש ולסביר, חרף שיתוף פעולה מלא מצד המבקשים, הטיפול בבקשה יימשך, אבל גם במקרים אלה "המעמד המקסימאלי שיינתן הוא אישור למת"ק או רישיון ב/1, לפי העניין". עוד טוען המשיב כי הבטחתה של עובדת מינהל האוכלוסין להעניק לעותר אשרת א/5 אינה גוברת על החלטת הממשלה, שנתקבלה אחר כך; אבל הוא מסכים שאישור המת"ק שניתן לעותר יוארך בשנה, ויינתן צו ארעי שיאסור את גירושו מישראל.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים