עת"ם (י-ם) 725/03 - רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם (י-ם) 725/03 - רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 15.06.2003
עת"ם (י-ם) 725/03 - רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיב
המשיב טוען כי על העתירה להידחות על הסף, כיוון שהחלטת הממשלה קובעת מפורשות כי אין לשדרג בקשות הנמצאות בשלב ההליך המדורג לבדיקת זכאות לאיחוד משפחות. אמנם, במקרים חריגים שבהם התארך הטיפול בבקשה מעבר לנדרש ולסביר, חרף שיתוף פעולה מלא מצד המבקשים, הטיפול בבקשה יימשך, אבל גם במקרים אלה "המעמד המקסימאלי שיינתן הוא אישור למת"ק או רישיון ב/1, לפי העניין". עוד טוען המשיב כי הבטחתה של עובדת מינהל האוכלוסין להעניק לעותר אשרת א/5 אינה גוברת על החלטת הממשלה, שנתקבלה אחר כך; אבל הוא מסכים שאישור המת"ק שניתן לעותר יוארך בשנה, ויינתן צו ארעי שיאסור את גירושו מישראל.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
המשיב טוען כי על העתירה להידחות על הסף, כיוון שהחלטת הממשלה קובעת מפורשות כי אין לשדרג בקשות הנמצאות בשלב ההליך המדורג לבדיקת זכאות לאיחוד משפחות. אמנם, במקרים חריגים שבהם התארך הטיפול בבקשה מעבר לנדרש ולסביר, חרף שיתוף פעולה מלא מצד המבקשים, הטיפול בבקשה יימשך, אבל גם במקרים אלה "המעמד המקסימאלי שיינתן הוא אישור למת"ק או רישיון ב/1, לפי העניין". עוד טוען המשיב כי הבטחתה של עובדת מינהל האוכלוסין להעניק לעותר אשרת א/5 אינה גוברת על החלטת הממשלה, שנתקבלה אחר כך; אבל הוא מסכים שאישור המת"ק שניתן לעותר יוארך בשנה, ויינתן צו ארעי שיאסור את גירושו מישראל.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות