עת"ם (י-ם) 725/03 - רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם (י-ם) 725/03 - רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / מחוזי | 27.05.2007
עת"ם (י-ם) 725/03 - רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את עתירת המוקד להגנת הפרט להעניק אשרת תושב ארעי לבעלה של תושבת ישראל, שמתגורר עם אישתו בירושלים מאז נישואיהם בשנת 1990. בית המשפט קבע כי מעמדו של העותר לא ישודרג, חרף טענתו כי הוא היה זכאי לכך לפני החלטה 1813 ולפני הוראת השעה. בית המשפט דחה גם את טענת העותר כי ניתנה לו הבטחה מינהלית על ידי המשיב, וקבע כי אם ניתנה הבטחה כזו, היא ניתנה לפני שינוי החוק. לפיכך, לא היא התיימרה לחול במקביל לאיסור סטטוטורי, ואם התיימרה, הרי שניתנה בחוסר סמכות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את עתירת המוקד להגנת הפרט להעניק אשרת תושב ארעי לבעלה של תושבת ישראל, שמתגורר עם אישתו בירושלים מאז נישואיהם בשנת 1990. בית המשפט קבע כי מעמדו של העותר לא ישודרג, חרף טענתו כי הוא היה זכאי לכך לפני החלטה 1813 ולפני הוראת השעה. בית המשפט דחה גם את טענת העותר כי ניתנה לו הבטחה מינהלית על ידי המשיב, וקבע כי אם ניתנה הבטחה כזו, היא ניתנה לפני שינוי החוק. לפיכך, לא היא התיימרה לחול במקביל לאיסור סטטוטורי, ואם התיימרה, הרי שניתנה בחוסר סמכות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות