עת"ם (י-ם) 725/03 - רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם (י-ם) 725/03 - רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 24.04.2003
עת"ם (י-ם) 725/03 - רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להעניק אשרת תושב ארעי א/5 לבעלה של תושבת ישראל, המתגורר עם רעייתו בירושלים מאז נישואיהם בשנת 1990. בשנת 1994 הגיש הזוג בקשה לאיחוד משפחות, וזו נדחתה בשנת 1997, כי "לא הוכח מרכז חיים בישראל". הואיל וכמה חודשים קודם נענה המשיב לבקשת העותרים לרשום את ילדיהם במרשם האוכלוסין, לאחר שהשתכנע כי מרכז חייהם אכן נמצא בישראל, ערער המוקד על הסירוב, ובסוף 1999 חזר בו המשיב מהחלטתו. למרות זאת, לא הוענק לעותר אישור שהייה – תחילה עקב מניעה ביטחונית (שלא נומקה), אחר כך עקב זניחת הבקשה בלשכת המשיב, ולבסוף, גם לאחר שהוחלט להעניק לעותר אישור מת"ק, החליט המשיב שלא לשדרגו (בניגוד להבטחה קודמת שלו), לאור החלטת הממשלה מספר 1813. הוחלט אפוא להעניק לעותר אישור מת"ק בלבד, אך גם זאת לא נעשה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
עתירת המוקד להגנת הפרט להעניק אשרת תושב ארעי א/5 לבעלה של תושבת ישראל, המתגורר עם רעייתו בירושלים מאז נישואיהם בשנת 1990. בשנת 1994 הגיש הזוג בקשה לאיחוד משפחות, וזו נדחתה בשנת 1997, כי "לא הוכח מרכז חיים בישראל". הואיל וכמה חודשים קודם נענה המשיב לבקשת העותרים לרשום את ילדיהם במרשם האוכלוסין, לאחר שהשתכנע כי מרכז חייהם אכן נמצא בישראל, ערער המוקד על הסירוב, ובסוף 1999 חזר בו המשיב מהחלטתו. למרות זאת, לא הוענק לעותר אישור שהייה – תחילה עקב מניעה ביטחונית (שלא נומקה), אחר כך עקב זניחת הבקשה בלשכת המשיב, ולבסוף, גם לאחר שהוחלט להעניק לעותר אישור מת"ק, החליט המשיב שלא לשדרגו (בניגוד להבטחה קודמת שלו), לאור החלטת הממשלה מספר 1813. הוחלט אפוא להעניק לעותר אישור מת"ק בלבד, אך גם זאת לא נעשה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות