עת"ם (י-ם) 725/03 - רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' התייחסות העותרים לתגובה המקדמית מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם (י-ם) 725/03 - רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' התייחסות העותרים לתגובה המקדמית מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 18.06.2003
עת"ם (י-ם) 725/03 - רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' התייחסות העותרים לתגובה המקדמית מטעם המשיבים
העותרים טוענים כי, בהתאם להחלטה בעת"מ 813/02, גם לאחר החלטת הממשלה 1813 ניתן להעניק אשרת שהייה א/5 אם תשובת הגורמים שאליהם פנה משרד הפנים במהלך הטיפול בבקשה לשדרוג התעכבה זמן רב. זאת בניגוד לטענת המשיבים, שבמקרים אלה "המעמד המקסימאלי שיינתן הוא אישור למת"ק או ב/1 לפי העניין".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
העותרים טוענים כי, בהתאם להחלטה בעת"מ 813/02, גם לאחר החלטת הממשלה 1813 ניתן להעניק אשרת שהייה א/5 אם תשובת הגורמים שאליהם פנה משרד הפנים במהלך הטיפול בבקשה לשדרוג התעכבה זמן רב. זאת בניגוד לטענת המשיבים, שבמקרים אלה "המעמד המקסימאלי שיינתן הוא אישור למת"ק או ב/1 לפי העניין".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות