עת"ם 725/03 - רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה מתוקנת למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 725/03 - רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה מתוקנת למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 21.08.2008
עת"ם 725/03 - רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה מתוקנת למתן צו על תנאי
עתירה מתוקנת שמגיש המוקד להגנת הפרט, בהתאם להחלטת ביהמ"ש העליון, להעניק אשרת תושב ארעי לבעלה של תושבת ירושלים המתגורר בירושלים מאז נישואיהם. למעלה מ-13 שנים מנסה העותרת להסדיר את מעמדו של בעלה בישראל, שבה חיים בני הזוג ובה הם מקיימים חיי משפחה קרוב לשני עשורים. העותרים חוזרים על טענתם בדבר ההבטחה השלטונית שקיבל העותר מנציגת משרד הפנים שטיפלה בעניינו, וכן על טענתם שעוד קודם להחלטת הממשלה התקבלה החלטה עקרונית להעניק לעותר מעמד א/5, והעובדה שמעמדו לא שודרג תלויה במחדלי משרד הפנים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
עתירה מתוקנת שמגיש המוקד להגנת הפרט, בהתאם להחלטת ביהמ"ש העליון, להעניק אשרת תושב ארעי לבעלה של תושבת ירושלים המתגורר בירושלים מאז נישואיהם. למעלה מ-13 שנים מנסה העותרת להסדיר את מעמדו של בעלה בישראל, שבה חיים בני הזוג ובה הם מקיימים חיי משפחה קרוב לשני עשורים. העותרים חוזרים על טענתם בדבר ההבטחה השלטונית שקיבל העותר מנציגת משרד הפנים שטיפלה בעניינו, וכן על טענתם שעוד קודם להחלטת הממשלה התקבלה החלטה עקרונית להעניק לעותר מעמד א/5, והעובדה שמעמדו לא שודרג תלויה במחדלי משרד הפנים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות