עע"ם 5534/07 - רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' הודעת ערעור המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עע"ם 5534/07 - רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' הודעת ערעור
כתבי בי דין | ערעור | 21.06.2007
עע"ם 5534/07 - רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' הודעת ערעור
המוקד להגנת הפרט מערער על פסק דינו של ביהמ"ש לעניינים מינהליים שלא להעניק אשרת תושב ארעי לבעלה של תושבת ישראל המתגורר בירושלים מאז נישואיהם בשנת 1990. המוקד טוען כי ביהמ"ש טעה כשהחיל על המערער, למפרע, את החלטת הממשלה שלא לשדרג את מעמדו. המוקד קורא לביהמ"ש לקבוע כי גם החלטת הממשלה בעניין ההסדר המדורג וגם חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003, לא יחולו על בקשות במסגרת הליך איחוד משפחות שהוגשו קודם לכן ושעמדו בכל הקריטריונים שחלו בעת שהוגשו, ומדגיש את ההתנהלות הרשלנית של משרד הפנים, שיכול היה לאשר את הבקשה לפני שינוי הנהלים ולא עשה זאת.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
המוקד להגנת הפרט מערער על פסק דינו של ביהמ"ש לעניינים מינהליים שלא להעניק אשרת תושב ארעי לבעלה של תושבת ישראל המתגורר בירושלים מאז נישואיהם בשנת 1990. המוקד טוען כי ביהמ"ש טעה כשהחיל על המערער, למפרע, את החלטת הממשלה שלא לשדרג את מעמדו. המוקד קורא לביהמ"ש לקבוע כי גם החלטת הממשלה בעניין ההסדר המדורג וגם חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003, לא יחולו על בקשות במסגרת הליך איחוד משפחות שהוגשו קודם לכן ושעמדו בכל הקריטריונים שחלו בעת שהוגשו, ומדגיש את ההתנהלות הרשלנית של משרד הפנים, שיכול היה לאשר את הבקשה לפני שינוי הנהלים ולא עשה זאת.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות