עע"מ 5534/07 - רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עע"מ 5534/07 - רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 16.07.2008
עע"מ 5534/07 - רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
ביהמ"ש העליון פסק, בערעור המוקד על החלטת ביהמ"ש לעניינים מינהליים, כי התיק יוחזר לדיון נוסף בבית משפט זה, לבדוק האם הוא דומה לתיקים אחרים שבהם נבע אי השדרוג מטעות או עיכוב בלתי מוצדק מצד משרד הפנים. פסק הדין מסב את תשומת לבו של ביהמ"ש לעניינים מינהליים לטענות המוקד בדבר הקשיים בתנועת המערער מאז הקמת חומת ההפרדה, מצבו הבריאותי, והזמן שחלף - למעלה מ-12 שנים - מאז הוגשה הבקשה הראשונה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
ביהמ"ש העליון פסק, בערעור המוקד על החלטת ביהמ"ש לעניינים מינהליים, כי התיק יוחזר לדיון נוסף בבית משפט זה, לבדוק האם הוא דומה לתיקים אחרים שבהם נבע אי השדרוג מטעות או עיכוב בלתי מוצדק מצד משרד הפנים. פסק הדין מסב את תשומת לבו של ביהמ"ש לעניינים מינהליים לטענות המוקד בדבר הקשיים בתנועת המערער מאז הקמת חומת ההפרדה, מצבו הבריאותי, והזמן שחלף - למעלה מ-12 שנים - מאז הוגשה הבקשה הראשונה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות