המוקד להגנת הפרט - חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ה-2005
חזרה לעמוד הקודם
27.07.2005|חקיקה|חוק

חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ה-2005

בתיקון נקבעו הקלות מסוימות באפשרות לאיחוד משפחות של תושבים ואזרחים ישראלים עם בני זוגם תושבי השטחים, אשר בוטלה לחלוטין בהוראת השעה משנת 2003 (יצוין, כי מדובר באפשרות לקבל היתר שהייה בלבד, שאינו מקנה כל מעמד בישראל וזכויות סוציאליות). בנוסף, ניתן יהיה לרשום במרשם האוכלוסין הישראלי ילד עד גיל 14 שהורהו המשמורן שוהה כדין בישראל. עם זאת, נקבע סעיף דרקוני המאפשר דחיית כמעט כל בקשה לקבלת היתר שהייה בישראל אם תושב השטחים או מישהו מבני משפחתו הוגדרו כסיכון ביטחוני.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים