חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ה-2005 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ה-2005
חקיקה | חוק | 27.07.2005
חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ה-2005
בתיקון נקבעו הקלות מסוימות באפשרות לאיחוד משפחות של תושבים ואזרחים ישראלים עם בני זוגם תושבי השטחים, אשר בוטלה לחלוטין בהוראת השעה משנת 2003 (יצוין, כי מדובר באפשרות לקבל היתר שהייה בלבד, שאינו מקנה כל מעמד בישראל וזכויות סוציאליות). בנוסף, ניתן יהיה לרשום במרשם האוכלוסין הישראלי ילד עד גיל 14 שהורהו המשמורן שוהה כדין בישראל. עם זאת, נקבע סעיף דרקוני המאפשר דחיית כמעט כל בקשה לקבלת היתר שהייה בישראל אם תושב השטחים או מישהו מבני משפחתו הוגדרו כסיכון ביטחוני.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בתיקון נקבעו הקלות מסוימות באפשרות לאיחוד משפחות של תושבים ואזרחים ישראלים עם בני זוגם תושבי השטחים, אשר בוטלה לחלוטין בהוראת השעה משנת 2003 (יצוין, כי מדובר באפשרות לקבל היתר שהייה בלבד, שאינו מקנה כל מעמד בישראל וזכויות סוציאליות). בנוסף, ניתן יהיה לרשום במרשם האוכלוסין הישראלי ילד עד גיל 14 שהורהו המשמורן שוהה כדין בישראל. עם זאת, נקבע סעיף דרקוני המאפשר דחיית כמעט כל בקשה לקבלת היתר שהייה בישראל אם תושב השטחים או מישהו מבני משפחתו הוגדרו כסיכון ביטחוני.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות