חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) - בקשה לקבלת נתונים בעניין קטינים בגילאי 14-18 דור א ודור ב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) - בקשה לקבלת נתונים בעניין קטינים בגילאי 14-18 דור א ודור ב
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 09.11.2017
חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) - בקשה לקבלת נתונים בעניין קטינים בגילאי 14-18 דור א ודור ב
פניית המוקד להגנת הפרט ליו"ר הוועדה המשותפת לוועדות החוץ והפנים של הכנסת בעקבות דיון שהמוקד השתתף בו בעניין הארכת חוק האזרחות. המוקד מבקש עזרה בקבלת נתונים על קטינים פלסטינים שהוכרו כתושבי ישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות והיו מעורבים בביצוע פיגועים, ועל קטינים מעורבים בביצוע פיגועים שנולדו להורים שמעמדם בישראל הוסדר בעקבות ההליך. המוקד טוען שהנתונים יחזקו את טענתו כי מספרם של הקטינים שלוקחים חלק בהליך לאיחוד משפחות בשנים האחרונות ומעורבים בפעילות ביטחונית אינו מצדיק את הארכת החוק במתכונתו הנוכחית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט ליו"ר הוועדה המשותפת לוועדות החוץ והפנים של הכנסת בעקבות דיון שהמוקד השתתף בו בעניין הארכת חוק האזרחות. המוקד מבקש עזרה בקבלת נתונים על קטינים פלסטינים שהוכרו כתושבי ישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות והיו מעורבים בביצוע פיגועים, ועל קטינים מעורבים בביצוע פיגועים שנולדו להורים שמעמדם בישראל הוסדר בעקבות ההליך. המוקד טוען שהנתונים יחזקו את טענתו כי מספרם של הקטינים שלוקחים חלק בהליך לאיחוד משפחות בשנים האחרונות ומעורבים בפעילות ביטחונית אינו מצדיק את הארכת החוק במתכונתו הנוכחית.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות