המוקד להגנת הפרט - חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) - בקשה לקבלת נתונים בעניין קטינים בגילאי 14-18 דור א ודור ב
חזרה לעמוד הקודם
09.11.2017|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) - בקשה לקבלת נתונים בעניין קטינים בגילאי 14-18 דור א ודור ב

פניית המוקד להגנת הפרט ליו"ר הוועדה המשותפת לוועדות החוץ והפנים של הכנסת בעקבות דיון שהמוקד השתתף בו בעניין הארכת חוק האזרחות. המוקד מבקש עזרה בקבלת נתונים על קטינים פלסטינים שהוכרו כתושבי ישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות והיו מעורבים בביצוע פיגועים, ועל קטינים מעורבים בביצוע פיגועים שנולדו להורים שמעמדם בישראל הוסדר בעקבות ההליך. המוקד טוען שהנתונים יחזקו את טענתו כי מספרם של הקטינים שלוקחים חלק בהליך לאיחוד משפחות בשנים האחרונות ומעורבים בפעילות ביטחונית אינו מצדיק את הארכת החוק במתכונתו הנוכחית.