חוק האזרחות, תשי"ב-1952 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
חוק האזרחות, תשי"ב-1952
חקיקה | חוק | 08.04.1952
חוק האזרחות, תשי"ב-1952
חוק האזרחות המפרט קבלת אזרחות ישראלית מכוח שבות, מכוח ישיבה בישראל, מכוח לידה, מכוח אימוץ, מכוח התאזרחות או מכוח הענקה. סעיפי החוק מסדירים גם תנאים הנוגעים לוויתור על אזרחות וביטולה בידי המדינה. המסמך באדיבות 'תקדין'.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
חוק האזרחות המפרט קבלת אזרחות ישראלית מכוח שבות, מכוח ישיבה בישראל, מכוח לידה, מכוח אימוץ, מכוח התאזרחות או מכוח הענקה. סעיפי החוק מסדירים גם תנאים הנוגעים לוויתור על אזרחות וביטולה בידי המדינה. המסמך באדיבות 'תקדין'.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות