המוקד להגנת הפרט - חוק הכניסה לישראל, תשי"ב - 1952 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 29.5.2014]
חזרה לעמוד הקודם
05.09.1952|חקיקה|חוק

חוק הכניסה לישראל, תשי"ב - 1952 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 29.5.2014]

המסמך באדיבות 'נבו'

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים

מסמכים קשורים

חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 30), התשע"ח-2018 - תיקון סעיף 11א
07.03.2018 | חוק
קרא עוד
ועדת הפנים סירבה להפוך את צו הכניסה לישראל לקבוע והאריכה את הוראת השעה עד סוף 2016
25.05.2016 | ועדת כנסת
קרא עוד
הנדון: צו הכניסה לישראל (שינוי התוספת לחוק) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ו-2016
04.04.2016 | תכתובת עקרונית
קרא עוד
חוק האזרחות (תיקון מס' 10), התשע"א-2011
04.04.2011 | חוק
קרא עוד
נייר עמדה: הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 20) (בית דין לזרים), התשע"א-2010
16.03.2011 | נייר עמדה
קרא עוד
תיקון חוק הכניסה לישראל – השפעות על תושבי הקבע בירושלים המזרחית, בני זוגם וילדיהם
10.01.2011 | נייר עמדה
קרא עוד
פרוטוקול ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בעניין תיקון חוק הכניסה לישראל
03.01.2011 | אחר
קרא עוד
הצעת תיקון חוק הכניסה לישראל (אוקטובר 2010), פרק ד': תעסוקה
18.10.2010 | הצעת חוק
קרא עוד
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 19), התשס"ו-2006
12.07.2006 | הצעת חוק
קרא עוד
צו הכניסה לישראל (פטור תושבי רצועת עזה) (הוראת שעה), התשס"ה - 2005
28.09.2005 | חקיקת משנה
קרא עוד
עת"ם (י-ם) 468/02 - דאיה ואח' נ' מנהל לשכת מינהל האוכלוסין במזרח ירושלים עתירה מתוקנת לצו על תנאי וצו ביניים
16.04.2002 | עתירה מנהלית
קרא עוד
תקנות הכניסה לישראל, תשל"ד - 1974 [מעודכן נכון ליום 24.12.2009]
18.07.1974 | חקיקת משנה
קרא עוד
צו הכניסה לישראל (פטור תושבי יהודה ושומרון, רצועת עזה וצפון סיני, מרכז סיני, מרחב שלמה ורמת הגולן) תשכ"ח-1968
25.02.1968 | חקיקת משנה
קרא עוד
חוק האזרחות, תשי"ב-1952
08.04.1952 | חוק
קרא עוד
חוק השבות, תש"י-1950
05.07.1950 | חוק
קרא עוד