חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 30), התשע"ח-2018 - תיקון סעיף 11א המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 30), התשע"ח-2018 - תיקון סעיף 11א
חקיקה | חוק | 07.03.2018
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 30), התשע"ח-2018 - תיקון סעיף 11א

חוק המסמיך את שר הפנים לשלול מתושבי קבע את מעמדם במקרים שבהם עשו "מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל". לפי החוק, על שר הפנים לקבל את הסכמת שר המשפטים ולהתייעץ עם ועדה שתמונה לעניין זה. במקרה שהשלילה תאושר יינתן לאיש "רישיון ישיבה בישראל" והוא יוכל לערער על ההחלטה לבית המשפט המחוזי.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

חוק המסמיך את שר הפנים לשלול מתושבי קבע את מעמדם במקרים שבהם עשו "מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל". לפי החוק, על שר הפנים לקבל את הסכמת שר המשפטים ולהתייעץ עם ועדה שתמונה לעניין זה. במקרה שהשלילה תאושר יינתן לאיש "רישיון ישיבה בישראל" והוא יוכל לערער על ההחלטה לבית המשפט המחוזי.

עדכונים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות