המוקד להגנת הפרט - חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 30), התשע"ח-2018 - תיקון סעיף 11א
חזרה לעמוד הקודם
07.03.2018|חקיקה|חוק

חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 30), התשע"ח-2018 - תיקון סעיף 11א

חוק המסמיך את שר הפנים לשלול מתושבי קבע את מעמדם במקרים שבהם עשו "מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל". לפי החוק, על שר הפנים לקבל את הסכמת שר המשפטים ולהתייעץ עם ועדה שתמונה לעניין זה. במקרה שהשלילה תאושר יינתן לאיש "רישיון ישיבה בישראל" והוא יוכל לערער על ההחלטה לבית המשפט המחוזי.