תזכיר חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' ...), התשע"ח-2018 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
תזכיר חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' ...), התשע"ח-2018
חקיקה | הצעת חוק | 17.01.2018
תזכיר חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' ...), התשע"ח-2018
הצעת חוק לפיה יוסמך שר הפנים לשלול את מעמדם של תושבי ישראל אם המעמד ניתן על יסוד פרטים כוזבים; בשל עבירה של פשע שהאדם עבר; או בשל הפרת אמונים. על פי ההצעה, במקרה שאדם ייוותר ללא מעמד של קבע או אזרחות או שאין לו אפשרות לרוכשם, על השר לתת לו רישיון ישיבה אחר.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצעת חוק לפיה יוסמך שר הפנים לשלול את מעמדם של תושבי ישראל אם המעמד ניתן על יסוד פרטים כוזבים; בשל עבירה של פשע שהאדם עבר; או בשל הפרת אמונים. על פי ההצעה, במקרה שאדם ייוותר ללא מעמד של קבע או אזרחות או שאין לו אפשרות לרוכשם, על השר לתת לו רישיון ישיבה אחר.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות