המוקד להגנת הפרט - הנדון: תזכיר חוק הכניסה לישראל (תיקון מס'...), התשע"ח-2018 – הוספת סעיף 11 א לחוק
חזרה לעמוד הקודם
07.02.2018|מסמכים אחרים|נייר עמדה

הנדון: תזכיר חוק הכניסה לישראל (תיקון מס'...), התשע"ח-2018 – הוספת סעיף 11 א לחוק

פניית המוקד להגנת הפרט, מרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח למשרד הפנים בעקבות תזכיר חוק המציע להסמיך את שר הפנים לשלול מבעל מעמד קבע את מעמדו אם המעמד ניתן על יסוד פרטים כוזבים; בשל עבירה של פשע שהאדם עבר; או בשל "הפרת אמונים". הארגונים טוענים כי הצעת החוק אינה חוקתית ומנוגדת לדין הבינלאומי ביחס למעמדם המיוחד של תושבי ירושלים המזרחית. הארגונים מבהירים כי לתושבי ירושלים המזרחית מעמד מיוחד בהיותם אוכלוסייה ילידית ותושבי שטח כבוש אשר סופח על ידי ישראל בניגוד לדין הבינלאומי, וכי אין לכפות עליהם להצהיר אמונים למדינה. הארגונים מוסיפים כי הפגיעה הצפויה קשה ובלתי מידתית.