צו הכניסה לישראל (פטור תושבי רצועת עזה) (הוראת שעה), התשס"ה - 2005 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
צו הכניסה לישראל (פטור תושבי רצועת עזה) (הוראת שעה), התשס"ה - 2005
חקיקה | חקיקת משנה | 28.09.2005
צו הכניסה לישראל (פטור תושבי רצועת עזה) (הוראת שעה), התשס"ה - 2005
צו המסדיר את כניסתם של תושבי רצועת עזה לישראל בעקבות יישום תכנית הנסיגה מעזה. הצו קובע כי תושב רצועת עזה אשר קיבל היתר ממינהל האוכלוסין, או ממי ששר הפנים הסמיכו לכך, רשאי להיכנס לישראל בלי לבקש היתר כניסה ושהייה על פי חוק הכניסה לישראל. מאתר משרד המשפטים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
צו המסדיר את כניסתם של תושבי רצועת עזה לישראל בעקבות יישום תכנית הנסיגה מעזה. הצו קובע כי תושב רצועת עזה אשר קיבל היתר ממינהל האוכלוסין, או ממי ששר הפנים הסמיכו לכך, רשאי להיכנס לישראל בלי לבקש היתר כניסה ושהייה על פי חוק הכניסה לישראל. מאתר משרד המשפטים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות