חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 3.4.2014] המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 3.4.2014]
חקיקה | חוק | 03.04.2014
חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 3.4.2014]
הוראת השעה, בנוסחה החדש, מגבילה מאוד את האפשרות שישראלים שנישאו לפלסטינים תושבי השטחים, או שיינשאו להם בעתיד, יגישו בעבורם בקשות לאיחוד משפחות; וכך היא מונעת מבני הזוג לחיות יחד בתחומי ישראל או בירושלים המזרחית. רק נשים פלסטיניות בנות 25 ומעלה וגברים פלסטיניים בני 35 ומעלה יוכלו לקבל היתר שהייה בישראל בעקבות נישואיהם, שאף הוא אינו מקנה כל מעמד במדינה או זכויות סוציאליות. מדובר בחוק גזעני, המפלה על פי מוצא אתני או לאומי. החוק גם מאפשר ענישה קולקטיבית קשה - שלילה של כל בקשה כמעט לקבל היתר שהייה אם נטען שתושב השטחים, או אדם כלשהו ממשפחתו המורחבת, עלול להוות סיכון ביטחוני. באדיבות "נבו הוצאה לאור".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הוראת השעה, בנוסחה החדש, מגבילה מאוד את האפשרות שישראלים שנישאו לפלסטינים תושבי השטחים, או שיינשאו להם בעתיד, יגישו בעבורם בקשות לאיחוד משפחות; וכך היא מונעת מבני הזוג לחיות יחד בתחומי ישראל או בירושלים המזרחית. רק נשים פלסטיניות בנות 25 ומעלה וגברים פלסטיניים בני 35 ומעלה יוכלו לקבל היתר שהייה בישראל בעקבות נישואיהם, שאף הוא אינו מקנה כל מעמד במדינה או זכויות סוציאליות. מדובר בחוק גזעני, המפלה על פי מוצא אתני או לאומי. החוק גם מאפשר ענישה קולקטיבית קשה - שלילה של כל בקשה כמעט לקבל היתר שהייה אם נטען שתושב השטחים, או אדם כלשהו ממשפחתו המורחבת, עלול להוות סיכון ביטחוני. באדיבות "נבו הוצאה לאור".
עדכונים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות