המוקד להגנת הפרט - חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 3.4.2014]
חזרה לעמוד הקודם
03.04.2014|חקיקה|חוק

חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 3.4.2014]

הוראת השעה, בנוסחה החדש, מגבילה מאוד את האפשרות שישראלים שנישאו לפלסטינים תושבי השטחים, או שיינשאו להם בעתיד, יגישו בעבורם בקשות לאיחוד משפחות; וכך היא מונעת מבני הזוג לחיות יחד בתחומי ישראל או בירושלים המזרחית. רק נשים פלסטיניות בנות 25 ומעלה וגברים פלסטיניים בני 35 ומעלה יוכלו לקבל היתר שהייה בישראל בעקבות נישואיהם, שאף הוא אינו מקנה כל מעמד במדינה או זכויות סוציאליות. מדובר בחוק גזעני, המפלה על פי מוצא אתני או לאומי. החוק גם מאפשר ענישה קולקטיבית קשה - שלילה של כל בקשה כמעט לקבל היתר שהייה אם נטען שתושב השטחים, או אדם כלשהו ממשפחתו המורחבת, עלול להוות סיכון ביטחוני. באדיבות "נבו הוצאה לאור".

מסמכים קשורים

הנדון: דרישה לתיקון חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג-2003. קביעת רף עליון לתחולת החוק על מוזמנים מבוגרים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות ובבקשות הומניטאריות
25.09.2018 | תכתובת עקרונית
קרא עוד
בג"ץ 466/07, 5030/07 - ח"כ זהבה גלאון ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' פסק דין
11.01.2012 | פסיקה / עליון
קרא עוד
החלטת ממשלה מספר 3598: חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג - 2003, הארכת תוקף
15.06.2008 | החלטת ממשלה
קרא עוד
בג"ץ 5030/07 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
07.06.2007 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד
חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007
28.03.2007 | חוק
קרא עוד
בג"ץ 544/07 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
17.01.2007 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד
בג"ץ 7052/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
14.05.2006 | פסיקה / עליון
קרא עוד
חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 31.7.2003]
06.08.2003 | חוק
קרא עוד
חוק האזרחות, תשי"ב-1952
08.04.1952 | חוק
קרא עוד