חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007
חקיקה | חוק | 28.03.2007
חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007
הכנסת קיבלה בקריאה שלישית את התיקון המפלה לחוק האזרחות, המאריך את הוראת השעה ביותר משנה נוספת. עפ"י התיקון לחוק אומנם תוקם ועדה שתשקול טעמים חריגים הומניטריים, אולם אלה מילים נבובות, שכן מודגש כי עצם קיומו של בן זוג או ילד בישראל אינו מהווה טעם הומניטרי כזה. בנוסף, ההיתר שיינתן מכוח החריג ההומניטרי יהיה כפוף למכסות, זמני בלבד, ולא יספק מענה למקרים מיוחדים. תחת נימוקים בטחוניים מרחיב התיקון לחוק את תחולת הוראת השעה אף על תושבים ואזרחים של איראן, לבנון, סוריה ועיראק, ומעניק לשר הפנים שיקול דעת נרחב שלא לדון בבקשות אחמ"ש, רק על בסיס מקום המגורים של המוזמן. באדיבות "נבו הוצאה לאור".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הכנסת קיבלה בקריאה שלישית את התיקון המפלה לחוק האזרחות, המאריך את הוראת השעה ביותר משנה נוספת. עפ"י התיקון לחוק אומנם תוקם ועדה שתשקול טעמים חריגים הומניטריים, אולם אלה מילים נבובות, שכן מודגש כי עצם קיומו של בן זוג או ילד בישראל אינו מהווה טעם הומניטרי כזה. בנוסף, ההיתר שיינתן מכוח החריג ההומניטרי יהיה כפוף למכסות, זמני בלבד, ולא יספק מענה למקרים מיוחדים. תחת נימוקים בטחוניים מרחיב התיקון לחוק את תחולת הוראת השעה אף על תושבים ואזרחים של איראן, לבנון, סוריה ועיראק, ומעניק לשר הפנים שיקול דעת נרחב שלא לדון בבקשות אחמ"ש, רק על בסיס מקום המגורים של המוזמן. באדיבות "נבו הוצאה לאור".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות