הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2006 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2006
חקיקה | הצעת חוק | 18.12.2006
הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2006
הצעת החוק מבקשת, באצטלה של נימוקים ביטחוניים, להאריך בשנתיים נוספות את הוראת השעה הדרקונית לחוק האזרחות, מאוגוסט 2003. במקביל, מבקשת הצעת החוק החדשה לערוך שינויים מרחיקי לכת בהוראת השעה משנת 2003, וביניהם, להרחיב תחולתה גם על תושבים ואזרחים של "מדינות סיכון" (אירן, לבנון, סוריה ועיראק), ולהעניק אפשרות לשר הפנים לקבוע כי מבקש היתר שהייה או רישיון לישיבה בישראל עלול להוות סיכון ביטחוני למדינת ישראל, וכן להעניק לשר הפנים שיקול דעת נרחב לסרב לבקשה למתן מעמד, על סמך ייחוס הסיכון הביטחוני לבן משפחתו של המבקש, באמצעות הרחבה משמעותית של הגדרת "בן משפחה" בהוראת השעה. לבסוף, הצעת החוק מבקשת לכלול מראית עין של "חריג הומניטארי", המאפשר על פניו, להעניק רישיון או היתר שהייה בישראל לתושבי השטחים ב"מקרים הומניטאריים" מיוחדים. אלא ש"חריג הומניטארי" זה, הינו אחיזת עיניים בלבד, בשל העובדה שהמעמד המרבי שניתן לקבל מכוחו הוא זמני, הוא אינו מספק מענה למקרים ייחודיים, והוא מכפיף את המקרים בהם יינתן היתר שהייה על בסיס "חריג הומניטארי" למכסות. מאתר הכנסת.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצעת החוק מבקשת, באצטלה של נימוקים ביטחוניים, להאריך בשנתיים נוספות את הוראת השעה הדרקונית לחוק האזרחות, מאוגוסט 2003. במקביל, מבקשת הצעת החוק החדשה לערוך שינויים מרחיקי לכת בהוראת השעה משנת 2003, וביניהם, להרחיב תחולתה גם על תושבים ואזרחים של "מדינות סיכון" (אירן, לבנון, סוריה ועיראק), ולהעניק אפשרות לשר הפנים לקבוע כי מבקש היתר שהייה או רישיון לישיבה בישראל עלול להוות סיכון ביטחוני למדינת ישראל, וכן להעניק לשר הפנים שיקול דעת נרחב לסרב לבקשה למתן מעמד, על סמך ייחוס הסיכון הביטחוני לבן משפחתו של המבקש, באמצעות הרחבה משמעותית של הגדרת "בן משפחה" בהוראת השעה. לבסוף, הצעת החוק מבקשת לכלול מראית עין של "חריג הומניטארי", המאפשר על פניו, להעניק רישיון או היתר שהייה בישראל לתושבי השטחים ב"מקרים הומניטאריים" מיוחדים. אלא ש"חריג הומניטארי" זה, הינו אחיזת עיניים בלבד, בשל העובדה שהמעמד המרבי שניתן לקבל מכוחו הוא זמני, הוא אינו מספק מענה למקרים ייחודיים, והוא מכפיף את המקרים בהם יינתן היתר שהייה על בסיס "חריג הומניטארי" למכסות. מאתר הכנסת.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות