נייר עמדה בנושא הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2006 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
נייר עמדה בנושא הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2006
מסמכים אחרים | נייר עמדה | 27.12.2006
נייר עמדה בנושא הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2006
נייר עמדה מפורט של המוקד להגנת הפרט הקובע כי הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (תיקון מס' 2) שהגישה הממשלה עומדת בסתירה מפורשת לפסיקת בג"ץ, ומבקשת להחיל על הפלסטינים הסדר דרקוני המבוסס על שיקולים דמוגרפיים גזעניים מובהקים, באצטלה של נימוקים ביטחוניים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
נייר עמדה מפורט של המוקד להגנת הפרט הקובע כי הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (תיקון מס' 2) שהגישה הממשלה עומדת בסתירה מפורשת לפסיקת בג"ץ, ומבקשת להחיל על הפלסטינים הסדר דרקוני המבוסס על שיקולים דמוגרפיים גזעניים מובהקים, באצטלה של נימוקים ביטחוניים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות