בעקבות התערבות המוקד: הצבא חזר בו מהניסיון לבטל – בשל חובות כספיים – היתר שניתן מתוקף הליך לאיחוד משפחות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
18.07.2018
בעקבות התערבות המוקד: הצבא חזר בו מהניסיון לבטל – בשל חובות כספיים – היתר שניתן מתוקף הליך לאיחוד משפחות
בעקבות התערבות המוקד: הצבא חזר בו מהניסיון לבטל – בשל חובות כספיים – היתר שניתן מתוקף הליך לאיחוד משפחות

מאז אישור חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003, הליכים לאיחוד משפחות (אחמ"ש) של תושבי ישראל ואזרחיה עם בני זוגם תושבי השטחים הכבושים אינם מסתיימים בקבלת מעמד קבע בישראל, ולמעשה אינם מסתיימים כלל. החוק מונע את שדרוג מעמדם של תושבי שטחים המבקשים לחיות בישראל או בירושלים המזרחית לצד בני זוגם, ואלה יכולים להסדיר את שהותם במדינה אך ורק באמצעות היתרי שהייה זמניים, שתקפים ככלל לשנה מיום הנפקתם. החוק מאלץ משפחות פלסטיניות רבות לחיות משך שנים ארוכות במצב של חוסר ודאות והיעדר יציבות, כשלעתים מוערמות עליהם לפתע דרישות מדרישות שונות, שעלולות להוביל לשלילת היתרי השהייה שבידיהם או דחיית בקשתם להיתר חדש.


כך קרה ביום 10.5.2018, אז נמסר לפלסטיני, שהחזיק בהיתר שהייה תקף שהונפק לו במסגרת הליך לאחמ"ש, כי אין באפשרותו להיכנס לישראל לאחר שביקר בגדה המערבית, משום שעומדים לו חובות כספיים. מאוחר יותר אף נמסר לאיש, כי היתר השהייה בו החזיק מבוטל, ותחתיו הונפק לו היתר זמני לתקופה בת 30 יום לצורך הסדרת חובותיו הכספיים.


האיש, במקור תושב השטחים, נשוי לתושבת ירושלים המזרחית ומתגורר עמה בעיר מאז שנת 1994. הוראת השעה מונעת את שדרוג מעמדו, ועל כן הוא חי בירושלים המזרחית מתוקף היתר שהייה זמני בלבד, שעליו לחדשו מדי שנה.


ביום 6.6.2018 פנה המוקד להגנת הפרט לצבא, וטען כי אין להחיל על פלסטינים להם הונפק היתר שהייה בישראל במסגרת הליך לאחמ"ש, את הנוהל לפיו מנועה כניסתם לישראל של פלסטינים שעומדים להם חובות כספיים. זאת, משום שהשיקולים לאישור בקשה לאחמ"ש או דחייתה הינם כנות הקשר הזוגי, קיום מרכז חיים בישראל, והיעדר מניעה ביטחונית או פלילית – שיקולים שאין בהם נגיעה לצבירת חובות על ידי הזוג המבקש. מתוך כך, טען המוקד, ההגבלה החדשה שהוטלה על האיש מנוגדת לדין, ופוגעת בצורה קשה ובלתי מידתית בזכות החוקתית לחיי משפחה. לבסוף, ביקש המוקד כי גורמי המנהל האזרחי יונחו שלא לסרב להנפיק היתרים מתוקף הליכים לאחמ"ש, או לבטל כאלה, בשל חובות כספיים.


ואכן, ביום 9.7.2018, התקבלה תשובתו של הצבא, לפיה שלילת היתרו של האיש מקורה בתקלה טכנית, שתוקנה עם גילויה. הצבא הודיע כי "מניעת כניסה לחייבים פלסטיניים בשל חובות כספיים אינה חלה על היתרים הומניטאריים, ובכלל זה על היתרי איחוד משפחות".


כך, בזכות התערבות המוקד, הושבה אשרת השהייה של האיש, והוּתר לו להמשיך להתגורר עם אשתו וששת ילדיהם המשותפים בירושלים המזרחית. אף הובהר, כי אין מדובר בהגבלה גורפת חדשה, שעלולה הייתה לפגוע בזכותם של רבים לחיי משפחה.


הדפסה הדפסה
שיתוף

מאז אישור חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003, הליכים לאיחוד משפחות (אחמ"ש) של תושבי ישראל ואזרחיה עם בני זוגם תושבי השטחים הכבושים אינם מסתיימים בקבלת מעמד קבע בישראל, ולמעשה אינם מסתיימים כלל. החוק מונע את שדרוג מעמדם של תושבי שטחים המבקשים לחיות בישראל או בירושלים המזרחית לצד בני זוגם, ואלה יכולים להסדיר את שהותם במדינה אך ורק באמצעות היתרי שהייה זמניים, שתקפים ככלל לשנה מיום הנפקתם. החוק מאלץ משפחות פלסטיניות רבות לחיות משך שנים ארוכות במצב של חוסר ודאות והיעדר יציבות, כשלעתים מוערמות עליהם לפתע דרישות מדרישות שונות, שעלולות להוביל לשלילת היתרי השהייה שבידיהם או דחיית בקשתם להיתר חדש.


כך קרה ביום 10.5.2018, אז נמסר לפלסטיני, שהחזיק בהיתר שהייה תקף שהונפק לו במסגרת הליך לאחמ"ש, כי אין באפשרותו להיכנס לישראל לאחר שביקר בגדה המערבית, משום שעומדים לו חובות כספיים. מאוחר יותר אף נמסר לאיש, כי היתר השהייה בו החזיק מבוטל, ותחתיו הונפק לו היתר זמני לתקופה בת 30 יום לצורך הסדרת חובותיו הכספיים.


האיש, במקור תושב השטחים, נשוי לתושבת ירושלים המזרחית ומתגורר עמה בעיר מאז שנת 1994. הוראת השעה מונעת את שדרוג מעמדו, ועל כן הוא חי בירושלים המזרחית מתוקף היתר שהייה זמני בלבד, שעליו לחדשו מדי שנה.


ביום 6.6.2018 פנה המוקד להגנת הפרט לצבא, וטען כי אין להחיל על פלסטינים להם הונפק היתר שהייה בישראל במסגרת הליך לאחמ"ש, את הנוהל לפיו מנועה כניסתם לישראל של פלסטינים שעומדים להם חובות כספיים. זאת, משום שהשיקולים לאישור בקשה לאחמ"ש או דחייתה הינם כנות הקשר הזוגי, קיום מרכז חיים בישראל, והיעדר מניעה ביטחונית או פלילית – שיקולים שאין בהם נגיעה לצבירת חובות על ידי הזוג המבקש. מתוך כך, טען המוקד, ההגבלה החדשה שהוטלה על האיש מנוגדת לדין, ופוגעת בצורה קשה ובלתי מידתית בזכות החוקתית לחיי משפחה. לבסוף, ביקש המוקד כי גורמי המנהל האזרחי יונחו שלא לסרב להנפיק היתרים מתוקף הליכים לאחמ"ש, או לבטל כאלה, בשל חובות כספיים.


ואכן, ביום 9.7.2018, התקבלה תשובתו של הצבא, לפיה שלילת היתרו של האיש מקורה בתקלה טכנית, שתוקנה עם גילויה. הצבא הודיע כי "מניעת כניסה לחייבים פלסטיניים בשל חובות כספיים אינה חלה על היתרים הומניטאריים, ובכלל זה על היתרי איחוד משפחות".


כך, בזכות התערבות המוקד, הושבה אשרת השהייה של האיש, והוּתר לו להמשיך להתגורר עם אשתו וששת ילדיהם המשותפים בירושלים המזרחית. אף הובהר, כי אין מדובר בהגבלה גורפת חדשה, שעלולה הייתה לפגוע בזכותם של רבים לחיי משפחה.


משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות