המוקד לשר הפנים: יש לקבוע רף גיל עליון לתחולתו של חוק האזרחות והכניסה לישראל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
27.09.2018
המוקד לשר הפנים: יש לקבוע רף גיל עליון לתחולתו של חוק האזרחות והכניסה לישראל
המוקד לשר הפנים: יש לקבוע רף גיל עליון לתחולתו של חוק האזרחות והכניסה לישראל

במהלך שנת 2014 הגיש המוקד להגנת הפרט סדרת עתירות לבג"ץ, בדרישה להחריג מחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת השעה) את תושבי השטחים הכבושים החיים בישראל ובירושלים המזרחית משך תקופה ארוכה, כך שיקבלו לכל הפחות מעמד ארעי במדינה. במסגרת העתירות, בשנת 2015 הקימה המדינה ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים בכנסת, שתפקידה לבחון את הנתונים הרלוונטיים הנוגעים לחוק ולהמליץ למליאת הכנסת האם לאשר את הארכת תוקפו אם לאו, והאם לשנות את הוראותיו. בנוסף, באפריל 2016 הודיעה המדינה, כי שר הפנים החליט לתת מעמד ארעי לכ-2,000 פלסטינים שבקשתם לאחמ"ש הוגשה לא יאוחר מסוף שנת 2003. לאור זאת, בפסק דין מיום 18.10.2017 מחק בית המשפט את העתירות בטענה, כי המצב ששרר בעת הגשתן אינו קיים עוד ועל כן אין מקום להמשיך לדון בהן. עם זאת, השאיר בית המשפט דלת פתוחה להגשת עתירות חוקתיות כנגד הוראת השעה, ושניים משלושת שופטי ההרכב הדגישו, כי יש צורך בריכוך הוראות החוק.


חרף הקמת הוועדה המשותפת, ועל אף המלצות השופטים, המשיכה הכנסת להאריך מדי שנה את תוקף החוק מבלי לשנותו במאום. בכל פעם שעלתה לדיון שאלת הארכת תוקפו, טען המוקד בפני הוועדה כי החוק, שתכליתו המוצהרת היא ביטחונית, פוגע בקבוצות אוכלוסייה מהן לא נשקפת כל סכנה, ועל כן יש להחריג אותן מהוראותיו.


ביום 25.9.2018 פנה המוקד לשר הפנים בבקשה, כי החוק יתוקן כך שייקבע רף גיל עליון שמעליו לא יחול עוד האיסור על מתן מעמד חוקי לתושבי השטחים החיים בישראל ובירושלים המזרחית כדין מכוח הליכים לאחמ"ש. המוקד הדגיש, כי נהלי הצבא עצמו קובעים כי נשים פלסטיניות בגילאי 50 ומעלה וגברים פלסטינים בגילאי 55 ומעלה אינם נדרשים להיתר כניסה לישראל, ותושבים אלה רשאים להיכנס מהגדה המערבית לישראל באופן יומיומי וחופשי. מכך עולה, כי לשיטת כוחות הביטחון, פלסטינים בגילאי 50 או 55 ומעלה לא מהווים איום ביטחוני. המוקד אף הדגיש, כי בארבעת הדיונים שהתקיימו בפני הוועדה המשותפת מאז הקמתה, לא הצליחו גורמי הביטחון להצביע על כל סיכון העולה מאוכלוסייה זו. בהנחה שתכלית החוק היא אכן ביטחונית, כפי שטוענת המדינה פעם אחר פעם, ברי כי יש להחריג מהוראותיו את אוכלוסיית הפלסטינים המבוגרים החיים בישראל מתוקף הליכים לאחמ"ש. עוד טען המוקד, כי היות שמדובר בחוק שפגיעתו בזכויות אדם קשה, יש לפרש את הוראותיו בצורה מצמצמת ככל הניתן.


הדפסה הדפסה
שיתוף

במהלך שנת 2014 הגיש המוקד להגנת הפרט סדרת עתירות לבג"ץ, בדרישה להחריג מחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת השעה) את תושבי השטחים הכבושים החיים בישראל ובירושלים המזרחית משך תקופה ארוכה, כך שיקבלו לכל הפחות מעמד ארעי במדינה. במסגרת העתירות, בשנת 2015 הקימה המדינה ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים בכנסת, שתפקידה לבחון את הנתונים הרלוונטיים הנוגעים לחוק ולהמליץ למליאת הכנסת האם לאשר את הארכת תוקפו אם לאו, והאם לשנות את הוראותיו. בנוסף, באפריל 2016 הודיעה המדינה, כי שר הפנים החליט לתת מעמד ארעי לכ-2,000 פלסטינים שבקשתם לאחמ"ש הוגשה לא יאוחר מסוף שנת 2003. לאור זאת, בפסק דין מיום 18.10.2017 מחק בית המשפט את העתירות בטענה, כי המצב ששרר בעת הגשתן אינו קיים עוד ועל כן אין מקום להמשיך לדון בהן. עם זאת, השאיר בית המשפט דלת פתוחה להגשת עתירות חוקתיות כנגד הוראת השעה, ושניים משלושת שופטי ההרכב הדגישו, כי יש צורך בריכוך הוראות החוק.


חרף הקמת הוועדה המשותפת, ועל אף המלצות השופטים, המשיכה הכנסת להאריך מדי שנה את תוקף החוק מבלי לשנותו במאום. בכל פעם שעלתה לדיון שאלת הארכת תוקפו, טען המוקד בפני הוועדה כי החוק, שתכליתו המוצהרת היא ביטחונית, פוגע בקבוצות אוכלוסייה מהן לא נשקפת כל סכנה, ועל כן יש להחריג אותן מהוראותיו.


ביום 25.9.2018 פנה המוקד לשר הפנים בבקשה, כי החוק יתוקן כך שייקבע רף גיל עליון שמעליו לא יחול עוד האיסור על מתן מעמד חוקי לתושבי השטחים החיים בישראל ובירושלים המזרחית כדין מכוח הליכים לאחמ"ש. המוקד הדגיש, כי נהלי הצבא עצמו קובעים כי נשים פלסטיניות בגילאי 50 ומעלה וגברים פלסטינים בגילאי 55 ומעלה אינם נדרשים להיתר כניסה לישראל, ותושבים אלה רשאים להיכנס מהגדה המערבית לישראל באופן יומיומי וחופשי. מכך עולה, כי לשיטת כוחות הביטחון, פלסטינים בגילאי 50 או 55 ומעלה לא מהווים איום ביטחוני. המוקד אף הדגיש, כי בארבעת הדיונים שהתקיימו בפני הוועדה המשותפת מאז הקמתה, לא הצליחו גורמי הביטחון להצביע על כל סיכון העולה מאוכלוסייה זו. בהנחה שתכלית החוק היא אכן ביטחונית, כפי שטוענת המדינה פעם אחר פעם, ברי כי יש להחריג מהוראותיו את אוכלוסיית הפלסטינים המבוגרים החיים בישראל מתוקף הליכים לאחמ"ש. עוד טען המוקד, כי היות שמדובר בחוק שפגיעתו בזכויות אדם קשה, יש לפרש את הוראותיו בצורה מצמצמת ככל הניתן.


משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות