בג"ץ 813/14, 5135/14, 5136/14, 8225/14, 8404/14 - פלונים ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 813/14, 5135/14, 5136/14, 8225/14, 8404/14 - פלונים ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 18.10.2017
בג"ץ 813/14, 5135/14, 5136/14, 8225/14, 8404/14 - פלונים ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
מחיקת קבוצת עתירות, בהן של המוקד להגנת הפרט, העוסקות בפלסטינים המצויים בהליכים לאיחוד משפחות עם תושבי קבע וחיים בישראל במשך שנים ללא מעמד תושב. בית המשפט קובע כי החלטת שר הפנים לתת מעמד ארעי לכאלפיים איש מקבוצה זו, בתנאי שביקשו איחוד משפחות עד סוף שנת 2003, מהווה שינוי לטובה, ונוכח שינוי זה אין מקום להמשיך לדון בעתירות. עם זאת קובעים השופטים כי "יש חשיבות רבה בהמשך בדיקה מעמיקה של הנושא בפני הגורמים המוסמכים" וכי "יש להניח כי בהמשך הדרך יימצאו פתרונות כאלה או אחרים ביחס לאוכלוסיית מקבלי המעמד שאינה באה בגדר החלטת השר". לבסוף מדגישים שניים משלושת שופטי ההרכב כי צו השעה דורש, לדעתם, את ריכוך הוראות החוק.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
מחיקת קבוצת עתירות, בהן של המוקד להגנת הפרט, העוסקות בפלסטינים המצויים בהליכים לאיחוד משפחות עם תושבי קבע וחיים בישראל במשך שנים ללא מעמד תושב. בית המשפט קובע כי החלטת שר הפנים לתת מעמד ארעי לכאלפיים איש מקבוצה זו, בתנאי שביקשו איחוד משפחות עד סוף שנת 2003, מהווה שינוי לטובה, ונוכח שינוי זה אין מקום להמשיך לדון בעתירות. עם זאת קובעים השופטים כי "יש חשיבות רבה בהמשך בדיקה מעמיקה של הנושא בפני הגורמים המוסמכים" וכי "יש להניח כי בהמשך הדרך יימצאו פתרונות כאלה או אחרים ביחס לאוכלוסיית מקבלי המעמד שאינה באה בגדר החלטת השר". לבסוף מדגישים שניים משלושת שופטי ההרכב כי צו השעה דורש, לדעתם, את ריכוך הוראות החוק.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות