בג"ץ 813/14, 5135/14 - פלוני, נופל ואח' נ' כנסת ישראל ואח' הודעה מטעם המשיבים 1-3 ו-5-6 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 813/14, 5135/14 - פלוני, נופל ואח' נ' כנסת ישראל ואח' הודעה מטעם המשיבים 1-3 ו-5-6
כתבי בי דין | תגובה | 11.04.2016
בג"ץ 813/14, 5135/14 - פלוני, נופל ואח' נ' כנסת ישראל ואח' הודעה מטעם המשיבים 1-3 ו-5-6
הודעת המדינה בקבוצת עתירות, בתוכן של המוקד להגנת הפרט, העוסקות בפלסטינים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות עם תושבי קבע וחיים בישראל במשך שנים ללא מעמד תושב כשבידם היתרי שהייה בלבד (היתר צבאי מתחדש) . בעתירותיו דרש המוקד להעניק לעותרים ולאחרים במצבם מעמד בישראל. המדינה מעדכנת כי הוחלט לתת לאנשים אלה מעמד של תושבים ארעיים (אשרה מסוג א/5), ובלבד שבקשתם לאיחוד משפחות הוגשה עד סוף שנת 2003 ואושרה ובכפוף לעמידה בתנאי הסף, לרבות הוכחת מרכז חיים בישראל והיעדר מניעה ביטחונית או פלילית. אנשים שיקבלו מעמד כאמור וילדיהם הקטינים יזכו בזכויות סוציאליות. בנוסף הודיעה המדינה כי המחזיקים באשרת א/5 יידרשו מעתה לחדשה מדי שנתיים, במקום מדי שנה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעת המדינה בקבוצת עתירות, בתוכן של המוקד להגנת הפרט, העוסקות בפלסטינים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות עם תושבי קבע וחיים בישראל במשך שנים ללא מעמד תושב כשבידם היתרי שהייה בלבד (היתר צבאי מתחדש) . בעתירותיו דרש המוקד להעניק לעותרים ולאחרים במצבם מעמד בישראל. המדינה מעדכנת כי הוחלט לתת לאנשים אלה מעמד של תושבים ארעיים (אשרה מסוג א/5), ובלבד שבקשתם לאיחוד משפחות הוגשה עד סוף שנת 2003 ואושרה ובכפוף לעמידה בתנאי הסף, לרבות הוכחת מרכז חיים בישראל והיעדר מניעה ביטחונית או פלילית. אנשים שיקבלו מעמד כאמור וילדיהם הקטינים יזכו בזכויות סוציאליות. בנוסף הודיעה המדינה כי המחזיקים באשרת א/5 יידרשו מעתה לחדשה מדי שנתיים, במקום מדי שנה.
עדכונים קשורים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות