בג"ץ 5135/14, 5136/14, 5498/14, 6209/14, 6211/14, 6404/14, 6713/14, 8408/14 - נופל, מחאמיד ואח' נ' כנסת ישראל ואח' תגובה מטעם העותרים להודעת המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 5135/14, 5136/14, 5498/14, 6209/14, 6211/14, 6404/14, 6713/14, 8408/14 - נופל, מחאמיד ואח' נ' כנסת ישראל ואח' תגובה מטעם העותרים להודעת המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 19.04.2016
בג"ץ 5135/14, 5136/14, 5498/14, 6209/14, 6211/14, 6404/14, 6713/14, 8408/14 - נופל, מחאמיד ואח' נ' כנסת ישראל ואח' תגובה מטעם העותרים להודעת המשיבים
תגובת המוקד להגנת הפרט להודעת המדינה בקבוצת עתירות, בתוכן של המוקד להגנת הפרט, העוסקות בפלסטינים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות עם תושבי קבע וחיים בישראל במשך שנים ללא מעמד תושב. המדינה עדכנה כי הוחלט לתת לאנשים אלה מעמד של תושבים ארעיים ובלבד שבקשתם לאיחוד משפחות הוגשה עד סוף שנת 2003 ואושרה, ובכפוף לעמידה בתנאי הסף. המוקד טוען כי המדינה אינה נותנת מענה מספק לבעיות יסודיות עליהן עמד בעתירותיו, ואף מעלה תמיהות קשות. המוקד טוען כי יש להחיל קריטריון אחיד למתן מעמד בישראל לפלסטינים החיים בה במסגרת הליך איחוד משפחות מכוח היתרי שהייה, והוא משך החיים בישראל.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המוקד להגנת הפרט להודעת המדינה בקבוצת עתירות, בתוכן של המוקד להגנת הפרט, העוסקות בפלסטינים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות עם תושבי קבע וחיים בישראל במשך שנים ללא מעמד תושב. המדינה עדכנה כי הוחלט לתת לאנשים אלה מעמד של תושבים ארעיים ובלבד שבקשתם לאיחוד משפחות הוגשה עד סוף שנת 2003 ואושרה, ובכפוף לעמידה בתנאי הסף. המוקד טוען כי המדינה אינה נותנת מענה מספק לבעיות יסודיות עליהן עמד בעתירותיו, ואף מעלה תמיהות קשות. המוקד טוען כי יש להחיל קריטריון אחיד למתן מעמד בישראל לפלסטינים החיים בה במסגרת הליך איחוד משפחות מכוח היתרי שהייה, והוא משך החיים בישראל.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות