הנדון: בקשת איחוד משפחות מס' 1910/94 עבור ___ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בקשת איחוד משפחות מס' 1910/94 עבור ___
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 18.07.2016
הנדון: בקשת איחוד משפחות מס' 1910/94 עבור ___
הודעת משרד הפנים שהוחלט לתת מעמד ארעי לפלסטיני הנמצא בהליך איחוד משפחות עם תושבת ירושלים ומחזיק בהיתרי שהייה זמניים משנת 2000. ההחלטה על שדרוג המעמד התקבלה בעקבות קבוצת עתירות שהגישו המוקד להגנת הפרט ועורכי דין פרטיים העוסקות בפלסטינים המצויים בהליכים לאיחוד משפחות עם תושבי המדינה וחיים בישראל במשך שנים ללא מעמד תושב. במסגרת הדיונים הודיע שר הפנים כי החליט לתת מעמד ארעי לכאלפיים איש מקבוצה זו, בתנאי שביקשו איחוד משפחות עד סוף שנת 2003 ואין לגביהם מניעה פלילית או ביטחונית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעת משרד הפנים שהוחלט לתת מעמד ארעי לפלסטיני הנמצא בהליך איחוד משפחות עם תושבת ירושלים ומחזיק בהיתרי שהייה זמניים משנת 2000. ההחלטה על שדרוג המעמד התקבלה בעקבות קבוצת עתירות שהגישו המוקד להגנת הפרט ועורכי דין פרטיים העוסקות בפלסטינים המצויים בהליכים לאיחוד משפחות עם תושבי המדינה וחיים בישראל במשך שנים ללא מעמד תושב. במסגרת הדיונים הודיע שר הפנים כי החליט לתת מעמד ארעי לכאלפיים איש מקבוצה זו, בתנאי שביקשו איחוד משפחות עד סוף שנת 2003 ואין לגביהם מניעה פלילית או ביטחונית.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות