בג"ץ 5135/14 - נופל ואח' נ' כנסת ישראל ואח' תגובה מטעם העותרים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 5135/14 - נופל ואח' נ' כנסת ישראל ואח' תגובה מטעם העותרים
כתבי בי דין | תגובה | 07.09.2015
בג"ץ 5135/14 - נופל ואח' נ' כנסת ישראל ואח' תגובה מטעם העותרים
תגובת המוקד להגנת הפרט ועורכת דין פרטית להודעת המדינה במסגרת קבוצת עתירות שהגישו הוא ועורכי דין פרטיים העוסקות כולן בעניינם של פלסטינים החיים בישראל שנים רבות מכוח היתרי שהייה זמניים מתחדשים. המוקד טוען כי בהקמת ועדה שתפקידה לדון בכל בקשה עתידית להארכת החוק קודם להבאתו למליאה מנסה המדינה רק לדחות את הקץ, וכי אין בתגובתה התייחסות קונקרטית לסוגיות שהועלו בעתירות, ובראשן הצורך לבחון מחדש בחלוף הזמן את הוראות החוק. המוקד מוסיף כי המדינה לא הציגה בהודעתה נתונים שיש בהם כדי לבסס את הטענה שמתן מעמד לקבוצת אנשים זו עלול להגביר את מעורבותם בפיגועים.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המוקד להגנת הפרט ועורכת דין פרטית להודעת המדינה במסגרת קבוצת עתירות שהגישו הוא ועורכי דין פרטיים העוסקות כולן בעניינם של פלסטינים החיים בישראל שנים רבות מכוח היתרי שהייה זמניים מתחדשים. המוקד טוען כי בהקמת ועדה שתפקידה לדון בכל בקשה עתידית להארכת החוק קודם להבאתו למליאה מנסה המדינה רק לדחות את הקץ, וכי אין בתגובתה התייחסות קונקרטית לסוגיות שהועלו בעתירות, ובראשן הצורך לבחון מחדש בחלוף הזמן את הוראות החוק. המוקד מוסיף כי המדינה לא הציגה בהודעתה נתונים שיש בהם כדי לבסס את הטענה שמתן מעמד לקבוצת אנשים זו עלול להגביר את מעורבותם בפיגועים.

מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות