בג"ץ 813/14, 5135/14 - פלוני, נופל ואח' נ' כנסת ישראל ואח' החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 813/14, 5135/14 - פלוני, נופל ואח' נ' כנסת ישראל ואח' החלטה
פסיקה | החלטה | 08.06.2015
בג"ץ 813/14, 5135/14 - פלוני, נופל ואח' נ' כנסת ישראל ואח' החלטה
החלטת בית המשפט כי המדינה תגיש עד 5.8.2015 הודעה מעדכנת בקבוצת עתירות שהגישו המוקד להגנת הפרט ומספר עורכי דין, שבית המשפט החליט לאחד את הדיון בעניינן. העתירות עוסקות בפלסטינים החיים בישראל במשך שנים רבות מכוח היתרי שהייה מתחדשים המונפקים במסגרת הליך איחוד משפחות. בין היתר ביקש המוקד בעתירותיו כי ייקבע חריג בחוק האזרחות והכניסה לישראל אשר יאפשר לשדרג את מעמדו של ציבור זה. על פי קביעת בית המשפט, אחרי הודעת העדכון של המדינה יוחלט האם להוציא צו על תנאי, לתת פסק דין או לקבוע דיון בהרכב מורחב.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
החלטת בית המשפט כי המדינה תגיש עד 5.8.2015 הודעה מעדכנת בקבוצת עתירות שהגישו המוקד להגנת הפרט ומספר עורכי דין, שבית המשפט החליט לאחד את הדיון בעניינן. העתירות עוסקות בפלסטינים החיים בישראל במשך שנים רבות מכוח היתרי שהייה מתחדשים המונפקים במסגרת הליך איחוד משפחות. בין היתר ביקש המוקד בעתירותיו כי ייקבע חריג בחוק האזרחות והכניסה לישראל אשר יאפשר לשדרג את מעמדו של ציבור זה. על פי קביעת בית המשפט, אחרי הודעת העדכון של המדינה יוחלט האם להוציא צו על תנאי, לתת פסק דין או לקבוע דיון בהרכב מורחב.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות