המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 4704/14 - אגא ואח' נ' כנסת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי
חזרה לעמוד הקודם
03.07.2014|כתבי בי דין|עתירה לבג"ץ

בג"ץ 4704/14 - אגא ואח' נ' כנסת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי

עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לשדרג את מעמדה של פלסטינית הנשואה לתושב ירושלים ומקבלת היתרי שהייה צבאיים משנת 2002. עתירה זו היא אחת מקבוצת עתירות שהגיש המוקד שכולן עוסקות בסוגיית משמעות ההחלטה שלא לשדרג את מעמדם של מי שהחלו בהליך המדורג לאיחוד משפחות לפני שנים ארוכות. בנוסף דורש המוקד כי ייקבע בחוק האזרחות והכניסה לישראל חריג המאפשר להעניק לציבור זה מעמד בישראל. המוקד טוען כי הוכח, שנה אחר שנה, כי בהימצאותה של האישה בישראל אין כל סיכון, וכי ההחלטה לא לשדרג את מעמדה אינה משרתת את התכלית הביטחונית המונחת, לטענת המדינה, בבסיסו של חוק האזרחות והכניסה לישראל, ואינה עומדת בדרישות הסבירות והמידתיות.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים