בג"ץ 4704/14 - אגא ואח' נ' כנסת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4704/14 - אגא ואח' נ' כנסת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 03.07.2014
בג"ץ 4704/14 - אגא ואח' נ' כנסת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לשדרג את מעמדה של פלסטינית הנשואה לתושב ירושלים ומקבלת היתרי שהייה צבאיים משנת 2002. עתירה זו היא אחת מקבוצת עתירות שהגיש המוקד שכולן עוסקות בסוגיית משמעות ההחלטה שלא לשדרג את מעמדם של מי שהחלו בהליך המדורג לאיחוד משפחות לפני שנים ארוכות. בנוסף דורש המוקד כי ייקבע בחוק האזרחות והכניסה לישראל חריג המאפשר להעניק לציבור זה מעמד בישראל. המוקד טוען כי הוכח, שנה אחר שנה, כי בהימצאותה של האישה בישראל אין כל סיכון, וכי ההחלטה לא לשדרג את מעמדה אינה משרתת את התכלית הביטחונית המונחת, לטענת המדינה, בבסיסו של חוק האזרחות והכניסה לישראל, ואינה עומדת בדרישות הסבירות והמידתיות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לשדרג את מעמדה של פלסטינית הנשואה לתושב ירושלים ומקבלת היתרי שהייה צבאיים משנת 2002. עתירה זו היא אחת מקבוצת עתירות שהגיש המוקד שכולן עוסקות בסוגיית משמעות ההחלטה שלא לשדרג את מעמדם של מי שהחלו בהליך המדורג לאיחוד משפחות לפני שנים ארוכות. בנוסף דורש המוקד כי ייקבע בחוק האזרחות והכניסה לישראל חריג המאפשר להעניק לציבור זה מעמד בישראל. המוקד טוען כי הוכח, שנה אחר שנה, כי בהימצאותה של האישה בישראל אין כל סיכון, וכי ההחלטה לא לשדרג את מעמדה אינה משרתת את התכלית הביטחונית המונחת, לטענת המדינה, בבסיסו של חוק האזרחות והכניסה לישראל, ואינה עומדת בדרישות הסבירות והמידתיות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות