בג"ץ 813/14, 8135/14 - פלוני, נופל ואח' נ' כנסת ישראל ואח' הודעת עדכון מטעם המשיבים 1-3 ו-5-6 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 813/14, 8135/14 - פלוני, נופל ואח' נ' כנסת ישראל ואח' הודעת עדכון מטעם המשיבים 1-3 ו-5-6
כתבי בי דין | תגובה | 05.08.2015
בג"ץ 813/14, 8135/14 - פלוני, נופל ואח' נ' כנסת ישראל ואח' הודעת עדכון מטעם המשיבים 1-3 ו-5-6
הודעת המדינה בקבוצת עתירות שהגישו המוקד להגנת הפרט ומספר עורכי דין העוסקות כולן בעניינם של פלסטינים החיים בישראל במשך שנים רבות מכוח היתרי שהייה צבאיים מתחדשים. בעתירות דרש המוקד כי המדינה תשדרג את מעמדם של העותרים ותקבע חריג בחוק המאפשר להם ולאחרים במצבם מעמד בישראל. בעקבות החלטת בית המשפט מוסרת המדינה כי במקביל להארכת חוק האזרחות והכניסה לישראל אישרה הכנסת להסמיך ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים, אשר תדון בכל בקשה עתידית להארכת החוק קודם להבאתה בפני המליאה. בנוסף מציינת המדינה כי משרד הפנים החל בעבודת מטה בנוגע להערות בית המשפט, אשר צפויה להסתיים עד אמצע נובמבר 2015.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעת המדינה בקבוצת עתירות שהגישו המוקד להגנת הפרט ומספר עורכי דין העוסקות כולן בעניינם של פלסטינים החיים בישראל במשך שנים רבות מכוח היתרי שהייה צבאיים מתחדשים. בעתירות דרש המוקד כי המדינה תשדרג את מעמדם של העותרים ותקבע חריג בחוק המאפשר להם ולאחרים במצבם מעמד בישראל. בעקבות החלטת בית המשפט מוסרת המדינה כי במקביל להארכת חוק האזרחות והכניסה לישראל אישרה הכנסת להסמיך ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים, אשר תדון בכל בקשה עתידית להארכת החוק קודם להבאתה בפני המליאה. בנוסף מציינת המדינה כי משרד הפנים החל בעבודת מטה בנוגע להערות בית המשפט, אשר צפויה להסתיים עד אמצע נובמבר 2015.

מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות