בקשה לפי חוק חופש המידע החלטת שר הפנים לשדרוג 2,104 מוזמנים בהליכים לאיחוד משפחות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בקשה לפי חוק חופש המידע החלטת שר הפנים לשדרוג 2,104 מוזמנים בהליכים לאיחוד משפחות
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 04.12.2016
בקשה לפי חוק חופש המידע החלטת שר הפנים לשדרוג 2,104 מוזמנים בהליכים לאיחוד משפחות
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בעניין יישום החלטת שר הפנים לתת מעמד ארעי לפלסטינים החיים בישראל בהיתרי שהייה זמניים מכוח נישואים לתושבים או אזרחים. בהחלטה זו, שהתקבלה במסגרת עתירות המוקד ועורכי דין פרטיים לבג"ץ, הותנה מתן המעמד בכך שהבקשה לאיחוד משפחות הוגשה עד סוף שנת 2003 ואושרה, ובכך שאין לגבי המבקשים חומר ביטחוני או פלילי. בין השאר מבקש המוקד לדעת כמה פלסטינים מתוך קבוצה זו קיבלו מעמד ארעי, בהבחנה בין מי שנישא לתושב ומי שנישא לאזרח, וכמה מתוך הבקשות לקבלת מעמד ארעי מטופלות בלשכת רשות האוכלוסין בירושלים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בעניין יישום החלטת שר הפנים לתת מעמד ארעי לפלסטינים החיים בישראל בהיתרי שהייה זמניים מכוח נישואים לתושבים או אזרחים. בהחלטה זו, שהתקבלה במסגרת עתירות המוקד ועורכי דין פרטיים לבג"ץ, הותנה מתן המעמד בכך שהבקשה לאיחוד משפחות הוגשה עד סוף שנת 2003 ואושרה, ובכך שאין לגבי המבקשים חומר ביטחוני או פלילי. בין השאר מבקש המוקד לדעת כמה פלסטינים מתוך קבוצה זו קיבלו מעמד ארעי, בהבחנה בין מי שנישא לתושב ומי שנישא לאזרח, וכמה מתוך הבקשות לקבלת מעמד ארעי מטופלות בלשכת רשות האוכלוסין בירושלים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות