הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998. החלטת שר הפנים לשדרוג 2,104 מוזמנים בהליכים לאיחוד משפחות בג"ץ 813/14 ואח' המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998. החלטת שר הפנים לשדרוג 2,104 מוזמנים בהליכים לאיחוד משפחות בג"ץ 813/14 ואח'
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 27.09.2017
הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998. החלטת שר הפנים לשדרוג 2,104 מוזמנים בהליכים לאיחוד משפחות בג"ץ 813/14 ואח'
תשובת משרד הפנים לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין יישום החלטת שר הפנים לתת מעמד ארעי לפלסטינים החיים בישראל בהיתרי שהיה זמניים מכוח נישואים לתושבים או אזרחים. בהחלטה זו, שהתקבלה במסגרת עתירות המוקד ועורכי דין פרטיים לבג"ץ, הותנה מתן המעמד בכך שהבקשה לאיחוד משפחות הוגשה עד סוף שנת 2003 ואושרה, ובכך שאין לגבי המבקשים חומר ביטחוני או פלילי. משרד הפנים מודיע כי 1,573 איש ואישה מתוך קבוצה זו קיבלו תעודות זהות ארעיות, וכי ל-418 אחרים לא ניתן מעמד ארעי בשל מניעה ביטחונית או פלילית או בשל אי-עמידה בקריטריונים. כמו כן נמסר כי מכתבי סירוב נשלחו לאנשים אלה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת משרד הפנים לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין יישום החלטת שר הפנים לתת מעמד ארעי לפלסטינים החיים בישראל בהיתרי שהיה זמניים מכוח נישואים לתושבים או אזרחים. בהחלטה זו, שהתקבלה במסגרת עתירות המוקד ועורכי דין פרטיים לבג"ץ, הותנה מתן המעמד בכך שהבקשה לאיחוד משפחות הוגשה עד סוף שנת 2003 ואושרה, ובכך שאין לגבי המבקשים חומר ביטחוני או פלילי. משרד הפנים מודיע כי 1,573 איש ואישה מתוך קבוצה זו קיבלו תעודות זהות ארעיות, וכי ל-418 אחרים לא ניתן מעמד ארעי בשל מניעה ביטחונית או פלילית או בשל אי-עמידה בקריטריונים. כמו כן נמסר כי מכתבי סירוב נשלחו לאנשים אלה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות