המוקד להגנת הפרט - בעקבות עתירות המוקד לבג"ץ: שר הפנים החליט כי למעלה מ-2000 פלסטינים, החיים בישראל שנים ארוכות במסגרת הליך לאיחוד משפחות, יקבלו מעמד ארעי בישראל
חזרה לעמוד הקודם
11.04.2016

בעקבות עתירות המוקד לבג"ץ: שר הפנים החליט כי למעלה מ-2000 פלסטינים, החיים בישראל שנים ארוכות במסגרת הליך לאיחוד משפחות, יקבלו מעמד ארעי בישראל

במהלך שנת 2014 הגיש המוקד להגנת הפרט סדרת עתירות לבג"ץ, בבקשה לשדרג את מעמדם של פלסטינים, בני זוגם של תושבי ירושלים המזרחית, החיים בישראל מזה שנים רבות במסגרת הליך לאיחוד משפחות. בעתירות הדגיש המוקד, כי האיסור שחל – בעקבות חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת השעה), התשס"ג-2003 – על מתן מעמד בישראל לפלסטינים, תושבי השטחים הכבושים, מתוקף נישואיהם לתושבי המדינה או לאזרחיה, גוזר עליהם לחיות בישראל מכוח היתרים זמניים בלבד, ללא זכויות סוציאליות וללא כל ודאות באשר ליום המחר. לנוכח הפגיעה המתמשכת בזכויותיהם, דרש המוקד לקבוע חריג בחוק שיאפשר להעניק להם – ולאחרים במצבם – מעמד בישראל. שלוש עתירות נוספות בנושא הוגשו על ידי עורכי דין פרטיים.

בעקבות העתירות, הודיעה המדינה ביום 5.8.2015, כי משרד הפנים החל בעבודת מטה שמטרתה לבחון מחדש את הסוגיות הנוגעות ל"הוראת השעה".

בהודעה נוספת של המדינה לבית המשפט, מיום 11.4.2016, נמסר כי שר הפנים החליט על הארכת תוקף הוראת השעה. עם זאת, החליט השר לתת מעמד ארעי (אשרת א/5) לפלסטינים, החיים בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות מכוח היתרים זמניים בלבד, ושבקשתם לאיחוד משפחות (שאושרה) הוגשה לא יאוחר מסוף שנת 2003. אותם בני זוג וילדיהם הקטינים (שנולדו לאחר יום 1.1.1998), יקבלו אשרה מסוג א/5 המקנה להם זכויות סוציאליות – זאת אם הם עומדים בתנאי הסף, לרבות הוכחת מרכז חיים בישראל והיעדר מניעה ביטחונית או פלילית. בנוסף צוין, כי אלה המחזיקים כבר באשרת תושב ארעי (א/5), יוכלו לחדשה מדי שנתיים (במקום מדי שנה).

המדינה מסרה, על פי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה, כי מדובר בקבוצה המונה 2,104 בני זוג הזכאים לשדרוג, מתוך כ-9,900 בני זוג פלסטינים החיים בישראל מכוח היתרי שהייה זמניים בלבד. עוד נמסר, כי "המהלך יבוצע באופן הדרגתי ולא בבת אחת".