ללא מוצא נראה לעין: זו הפעם השש-עשרה שהכנסת מאשרת להאריך את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
16.06.2015
ללא מוצא נראה לעין: זו הפעם השש-עשרה שהכנסת מאשרת להאריך את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל
ללא מוצא נראה לעין: זו הפעם השש-עשרה שהכנסת מאשרת להאריך את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל
ביום 15.6.2015 אישרה מליאת הכנסת את בקשת הממשלה להאריך בשנה נוספת את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003, עד ליום 30.6.2016. 57 חברי כנסת תמכו בהארכת תוקף החוק, 20 התנגדו וחמישה נמנעו.

החוק, שנחקק לפני תריסר שנים כ"הוראת שעה" זמנית, מוארך מדי שנה בשנה באופן אוטומטי כמעט. שלוש-עשרה פעמים הוארך תוקפו של החוק מכוח צו ממשלתי בלבד, כאשר להליך לא קדם כל דיון רציני בשאלת נחיצותו או בעניין השלכותיו מרחיקות הלכת על ציבור כה רחב. כך גם הפעם. בשתי הפעמים הבודדות בהן נערכו דיונים קודם להארכת תוקף החוק – בשנים 2005 ו-2007 – הרי שאלה נערכו לא על מנת למתן את הפגיעה הקשה הגלומה בהוראותיו, אלא דווקא כדי לבסס אותה. השנה החליטה ועדת הכנסת זו לראשונה להציע למליאת הכנסת לשנות את נוהל אשרורו של החוק בשנים הבאות ולהסמיך ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים, שתדון בבקשה להארכת החוק לפני שיגיע פעם נוספת להצבעה.

חוק האזרחות והכניסה לישראל אוסר על הענקת מעמד בישראל לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים מתוקף נישואיהם לתושבי המדינה או לאזרחיה, וזאת אך ורק על סמך מוצאם הלאומי והיותם תושבי השטחים. כפועל יוצא של הוראותיו, חיים זוגות רבים, שאחד מהם ישראלי והאחר תושב השטחים, בפירוד כפוי. במקרים אחרים, מתגוררים בני הזוג הפלסטינים בישראל מכוח היתרים זמניים בלבד, ללא זכויות סוציאליות וללא ודאות באשר ליום המחר. השלכותיו הקשות של החוק על תושבי ירושלים המזרחית, בני זוגם תושבי השטחים וילדיהם, מתוארות בדו"ח שפרסם המוקד להגנת הפרט בדצמבר 2014.

במהלך השנה האחרונה הגיש המוקד 13 עתירות לבג"ץ בעניינם של פלסטינים – בני זוגם של תושבי ירושלים המזרחית – החיים בישראל שנים ארוכות אך ורק מכוח היתרי שהייה מתחדשים שהצבא נותן בידם. לנוכח הפגיעה המתמשכת בזכויותיהם, דרש המוקד לקבוע חריג בחוק, שיאפשר להעניק להם – ולאחרים במצבם – מעמד בישראל. בעקבות הדיון בעתירות, הורה בית המשפט למדינה להודיע עד ליום 5.8.2015 האם בכוונתה לערוך שינויים בחוק.

הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 15.6.2015 אישרה מליאת הכנסת את בקשת הממשלה להאריך בשנה נוספת את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003, עד ליום 30.6.2016. 57 חברי כנסת תמכו בהארכת תוקף החוק, 20 התנגדו וחמישה נמנעו.

החוק, שנחקק לפני תריסר שנים כ"הוראת שעה" זמנית, מוארך מדי שנה בשנה באופן אוטומטי כמעט. שלוש-עשרה פעמים הוארך תוקפו של החוק מכוח צו ממשלתי בלבד, כאשר להליך לא קדם כל דיון רציני בשאלת נחיצותו או בעניין השלכותיו מרחיקות הלכת על ציבור כה רחב. כך גם הפעם. בשתי הפעמים הבודדות בהן נערכו דיונים קודם להארכת תוקף החוק – בשנים 2005 ו-2007 – הרי שאלה נערכו לא על מנת למתן את הפגיעה הקשה הגלומה בהוראותיו, אלא דווקא כדי לבסס אותה. השנה החליטה ועדת הכנסת זו לראשונה להציע למליאת הכנסת לשנות את נוהל אשרורו של החוק בשנים הבאות ולהסמיך ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים, שתדון בבקשה להארכת החוק לפני שיגיע פעם נוספת להצבעה.

חוק האזרחות והכניסה לישראל אוסר על הענקת מעמד בישראל לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים מתוקף נישואיהם לתושבי המדינה או לאזרחיה, וזאת אך ורק על סמך מוצאם הלאומי והיותם תושבי השטחים. כפועל יוצא של הוראותיו, חיים זוגות רבים, שאחד מהם ישראלי והאחר תושב השטחים, בפירוד כפוי. במקרים אחרים, מתגוררים בני הזוג הפלסטינים בישראל מכוח היתרים זמניים בלבד, ללא זכויות סוציאליות וללא ודאות באשר ליום המחר. השלכותיו הקשות של החוק על תושבי ירושלים המזרחית, בני זוגם תושבי השטחים וילדיהם, מתוארות בדו"ח שפרסם המוקד להגנת הפרט בדצמבר 2014.

במהלך השנה האחרונה הגיש המוקד 13 עתירות לבג"ץ בעניינם של פלסטינים – בני זוגם של תושבי ירושלים המזרחית – החיים בישראל שנים ארוכות אך ורק מכוח היתרי שהייה מתחדשים שהצבא נותן בידם. לנוכח הפגיעה המתמשכת בזכויותיהם, דרש המוקד לקבוע חריג בחוק, שיאפשר להעניק להם – ולאחרים במצבם – מעמד בישראל. בעקבות הדיון בעתירות, הורה בית המשפט למדינה להודיע עד ליום 5.8.2015 האם בכוונתה לערוך שינויים בחוק.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות