הוראת שעה? החיים בירושלים המזרחית בצל חוק האזרחות והכניסה לישראל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הוראת שעה? החיים בירושלים המזרחית בצל חוק האזרחות והכניסה לישראל
דוחות | דוח המוקד | 01.09.2014
הוראת שעה? החיים בירושלים המזרחית בצל חוק האזרחות והכניסה לישראל
דו"ח המוקד להגנת הפרט המתאר את השלכותיו הקשות של חוק האזרחות והכניסה לישראל ("הוראת השעה") על תושבי ירושלים המזרחית, בני זוגם תושבי השטחים וילדיהם, ובו דגש על ההתעמרות הביורוקרטית היומיומית מצד הרשויות הישראליות. הדו"ח משרטט את מעמדם המיוחד של תושבי ירושלים המזרחית ואת מדיניות ישראל כלפיהם מאז סיפוח העיר בשנת 1967, בוחן את גלגוליה של "הוראת השעה" ואת המאבק המשפטי של ארגוני זכויות האדם לביטולה ומציג בהרחבה את הדרכים שנוקט משרד הפנים לאורך השנים כדי להרחיב את תחולתה ולדחוק, בתוך כך, את תושביה הפלסטינים של העיר אל השכונות שמעבר לחומת ההפרדה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דו"ח המוקד להגנת הפרט המתאר את השלכותיו הקשות של חוק האזרחות והכניסה לישראל ("הוראת השעה") על תושבי ירושלים המזרחית, בני זוגם תושבי השטחים וילדיהם, ובו דגש על ההתעמרות הביורוקרטית היומיומית מצד הרשויות הישראליות. הדו"ח משרטט את מעמדם המיוחד של תושבי ירושלים המזרחית ואת מדיניות ישראל כלפיהם מאז סיפוח העיר בשנת 1967, בוחן את גלגוליה של "הוראת השעה" ואת המאבק המשפטי של ארגוני זכויות האדם לביטולה ומציג בהרחבה את הדרכים שנוקט משרד הפנים לאורך השנים כדי להרחיב את תחולתה ולדחוק, בתוך כך, את תושביה הפלסטינים של העיר אל השכונות שמעבר לחומת ההפרדה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות