המוקד להגנת הפרט - הוראת שעה? החיים בירושלים המזרחית בצל חוק האזרחות והכניסה לישראל
חזרה לעמוד הקודם
01.09.2014|דוחות|דוח המוקד

הוראת שעה? החיים בירושלים המזרחית בצל חוק האזרחות והכניסה לישראל

דו"ח המוקד להגנת הפרט המתאר את השלכותיו הקשות של חוק האזרחות והכניסה לישראל ("הוראת השעה") על תושבי ירושלים המזרחית, בני זוגם תושבי השטחים וילדיהם, ובו דגש על ההתעמרות הביורוקרטית היומיומית מצד הרשויות הישראליות. הדו"ח משרטט את מעמדם המיוחד של תושבי ירושלים המזרחית ואת מדיניות ישראל כלפיהם מאז סיפוח העיר בשנת 1967, בוחן את גלגוליה של "הוראת השעה" ואת המאבק המשפטי של ארגוני זכויות האדם לביטולה ומציג בהרחבה את הדרכים שנוקט משרד הפנים לאורך השנים כדי להרחיב את תחולתה ולדחוק, בתוך כך, את תושביה הפלסטינים של העיר אל השכונות שמעבר לחומת ההפרדה.

מסמכים קשורים

אין מסמכים מקושרים