המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 544/07 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
חזרה לעמוד הקודם
17.01.2007|כתבי בי דין|עתירה לבג"ץ

בג"ץ 544/07 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי

עתירת האגודה לזכויות האזרח בישראל לבטל את חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון מס' 2). העותרת טוענת כי הוראת שעה זו, על פגיעותיה החריפות והבלתי חוקתיות בזכות לחיי משפחה ובזכות לשוויון, איבדה את הצדקתה וזכות קיומה מאז פסק הדין בבג"ץ 7052/03 עדאלה ואח' נ' שר הפנים ואח', ויש להורות על ביטולה לאלתר.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים