בג"ץ 544/07 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 544/07 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 17.01.2007
בג"ץ 544/07 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירת האגודה לזכויות האזרח בישראל לבטל את חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון מס' 2). העותרת טוענת כי הוראת שעה זו, על פגיעותיה החריפות והבלתי חוקתיות בזכות לחיי משפחה ובזכות לשוויון, איבדה את הצדקתה וזכות קיומה מאז פסק הדין בבג"ץ 7052/03 עדאלה ואח' נ' שר הפנים ואח', ויש להורות על ביטולה לאלתר.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת האגודה לזכויות האזרח בישראל לבטל את חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון מס' 2). העותרת טוענת כי הוראת שעה זו, על פגיעותיה החריפות והבלתי חוקתיות בזכות לחיי משפחה ובזכות לשוויון, איבדה את הצדקתה וזכות קיומה מאז פסק הדין בבג"ץ 7052/03 עדאלה ואח' נ' שר הפנים ואח', ויש להורות על ביטולה לאלתר.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות