המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 466/07, 5030/07 - ח"כ זהבה גלאון ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' פסק דין
חזרה לעמוד הקודם
11.01.2012|פסיקה|פסיקה / עליון

בג"ץ 466/07, 5030/07 - ח"כ זהבה גלאון ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' פסק דין

פסק דין בארבע עתירות, ביניהן עתירת המוקד להגנת הפרט, נגד חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), המונע מישראלים איחוד משפחות עם בני משפחותיהם מהגדה המערבית ומרצועת עזה. בג"ץ דוחה את העתירה ברוב של שישה שופטים מול חמישה. שופטי הרוב מכירים אמנם בקיומה של זכות חוקתית לחיי משפחה, הנגזרת מן הזכות לכבוד האדם, אך קובעים כי אין הכרח לממש זכות זו דווקא בשטח ישראל. עוד קובעים השופטים כי גם אם החוק פוגע בזכויות חוקתיות, ובהן הזכות לשוויון, הפגיעה "מידתית", ועל כן החוק הינו חוקתי ואין לבטלו.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים

מסמכים קשורים

חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 3.4.2014]
03.04.2014 | חוק
קרא עוד
בג"ץ 466/07, 5030/07 - ח"כ זהבה גלאון ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' פסק דין
11.01.2012 | פסיקה / עליון
קרא עוד
בג"ץ 466/07, 5030/07 - ח"כ זהבה גלאון מר"צ-יחד ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' פסק דין - מיני רציו
11.01.2012 | פסיקה / עליון
קרא עוד
בג"ץ 466/07, 5030/07 - ח"כ זהבה גלאון ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' הודעה מטעם המשיבים
21.12.2011 | הודעה
קרא עוד
בג"ץ 5030/07 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' הודעה מטעם העותרת
29.11.2011 | הודעה
קרא עוד
בג"ץ 5030/07 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' בקשה להגשת השלמת טיעון
17.04.2011 | בקשה
קרא עוד
בג"ץ 5030/07 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' תשובה משלימה מטעם המשיבים
13.04.2010 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 5030/07 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' עיקרי טיעון
12.03.2009 | עיקרי טיעון
קרא עוד
בג"ץ 466/07 - ח"כ זהבה גלאון נ' שר הפנים ואח' כתב תגובה מטעם המשיבים
31.07.2008 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 466/07 - ח"כ זהבה גלאון נ' שר הפנים ואח' תגובה לעתירות מטעם המשיבים
16.09.2007 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 830/07 - טבילה ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
25.01.2007 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד
בג"ץ 544/07 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
17.01.2007 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד
בג"ץ 5030/07 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' תגובה מטעם העותרת לתשובה משלימה מטעם המשיבים
27.05.2010 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 5030/07 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
07.06.2007 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד