בג"ץ 466/07, 5030/07 - ח"כ זהבה גלאון ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 466/07, 5030/07 - ח"כ זהבה גלאון ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 11.01.2012
בג"ץ 466/07, 5030/07 - ח"כ זהבה גלאון ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' פסק דין
פסק דין בארבע עתירות, ביניהן עתירת המוקד להגנת הפרט, נגד חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), המונע מישראלים איחוד משפחות עם בני משפחותיהם מהגדה המערבית ומרצועת עזה. בג"ץ דוחה את העתירה ברוב של שישה שופטים מול חמישה. שופטי הרוב מכירים אמנם בקיומה של זכות חוקתית לחיי משפחה, הנגזרת מן הזכות לכבוד האדם, אך קובעים כי אין הכרח לממש זכות זו דווקא בשטח ישראל. עוד קובעים השופטים כי גם אם החוק פוגע בזכויות חוקתיות, ובהן הזכות לשוויון, הפגיעה "מידתית", ועל כן החוק הינו חוקתי ואין לבטלו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בארבע עתירות, ביניהן עתירת המוקד להגנת הפרט, נגד חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), המונע מישראלים איחוד משפחות עם בני משפחותיהם מהגדה המערבית ומרצועת עזה. בג"ץ דוחה את העתירה ברוב של שישה שופטים מול חמישה. שופטי הרוב מכירים אמנם בקיומה של זכות חוקתית לחיי משפחה, הנגזרת מן הזכות לכבוד האדם, אך קובעים כי אין הכרח לממש זכות זו דווקא בשטח ישראל. עוד קובעים השופטים כי גם אם החוק פוגע בזכויות חוקתיות, ובהן הזכות לשוויון, הפגיעה "מידתית", ועל כן החוק הינו חוקתי ואין לבטלו.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות