בג"ץ 466/07 - ח"כ זהבה גלאון נ' שר הפנים ואח' תגובה לעתירות מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 466/07 - ח"כ זהבה גלאון נ' שר הפנים ואח' תגובה לעתירות מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 16.09.2007
בג"ץ 466/07 - ח"כ זהבה גלאון נ' שר הפנים ואח' תגובה לעתירות מטעם המשיבים
תשובת המדינה לעתירות בדבר חוקיות תיקון מס' 2 לחוק האזרחות והכניסה לישראל, ביניהן עתירת המוקד להגנת הפרט לבטל את החוק ככל שהוא חל על ילדים קטינים של תושבי הקבע של ישראל. עפ"י טענת המוקד, החוק גזעני, והמניעים לחקיקתו הם דמוגרפיים ובלתי ראויים. לטענת המדינה, יש לדחות את העתירות בשל היעדר אפקטיביות בבדיקה פרטנית של עותרים. כן חולקת המדינה על קביעת העותרים כי בבג"ץ 7052/03 נפסק שהתיקון לחוק אינו חוקתי, וטוענת כי החוק נחקק לתכלית ביטחונית ראויה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת המדינה לעתירות בדבר חוקיות תיקון מס' 2 לחוק האזרחות והכניסה לישראל, ביניהן עתירת המוקד להגנת הפרט לבטל את החוק ככל שהוא חל על ילדים קטינים של תושבי הקבע של ישראל. עפ"י טענת המוקד, החוק גזעני, והמניעים לחקיקתו הם דמוגרפיים ובלתי ראויים. לטענת המדינה, יש לדחות את העתירות בשל היעדר אפקטיביות בבדיקה פרטנית של עותרים. כן חולקת המדינה על קביעת העותרים כי בבג"ץ 7052/03 נפסק שהתיקון לחוק אינו חוקתי, וטוענת כי החוק נחקק לתכלית ביטחונית ראויה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות