בג"ץ 5030/07 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' בקשה להגשת השלמת טיעון המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 5030/07 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' בקשה להגשת השלמת טיעון
כתבי בי דין | בקשה | 17.04.2011
בג"ץ 5030/07 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' בקשה להגשת השלמת טיעון
בקשת המוקד להגנת הפרט להגיש השלמת טיעון בעתירה העקרונית לביטול חוק האזרחות ככל שהוא חל על ילדים. השלמת הטיעון מתייחסת לשינוי שחל בנוסח הוראת השעה משנת 2005 באשר להגדרת "תושב איזור" ולפרשנות שנתן להגדרה זו בית המשפט בפסק הדין בעניין חטיב. המוקד טוען כי הגדרת המונח "תושב איזור" מנוגדת לקביעה קודמת של בית המשפט העליון ואינה עולה בקנה אחד עם תכלית החוק – או, ליתר דיוק, עם התכלית הביטחונית שמציגה ישראל – ועם החובה לתת לטקסט פרשנות המתיישבת עם ערכי היסוד של השיטה המשפטית בישראל, ובהם הרצון והצורך להגשים ערכי צדק, מוסר וזכויות אדם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט להגיש השלמת טיעון בעתירה העקרונית לביטול חוק האזרחות ככל שהוא חל על ילדים. השלמת הטיעון מתייחסת לשינוי שחל בנוסח הוראת השעה משנת 2005 באשר להגדרת "תושב איזור" ולפרשנות שנתן להגדרה זו בית המשפט בפסק הדין בעניין חטיב. המוקד טוען כי הגדרת המונח "תושב איזור" מנוגדת לקביעה קודמת של בית המשפט העליון ואינה עולה בקנה אחד עם תכלית החוק – או, ליתר דיוק, עם התכלית הביטחונית שמציגה ישראל – ועם החובה לתת לטקסט פרשנות המתיישבת עם ערכי היסוד של השיטה המשפטית בישראל, ובהם הרצון והצורך להגשים ערכי צדק, מוסר וזכויות אדם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות