בג"ץ 5030/07 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' תשובה משלימה מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 5030/07 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' תשובה משלימה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 13.04.2010
בג"ץ 5030/07 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' תשובה משלימה מטעם המשיבים
תשובה משלימה מטעם המדינה בעתירות לביטול חוק האזרחות – הוראת השעה. הפרקליטות טוענת כי הוראת השעה מהווה שלב בהתאמת דיניה של ישראל למצב הביטחוני; וכי החוק מאוזן ומידתי, וכולל הוראות רבות הממתנות את הכלל הקבוע בו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובה משלימה מטעם המדינה בעתירות לביטול חוק האזרחות – הוראת השעה. הפרקליטות טוענת כי הוראת השעה מהווה שלב בהתאמת דיניה של ישראל למצב הביטחוני; וכי החוק מאוזן ומידתי, וכולל הוראות רבות הממתנות את הכלל הקבוע בו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות