בג"ץ 5030/07 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 5030/07 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 07.06.2007
בג"ץ 5030/07 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
המוקד להגנת הפרט בעתירה לבג"ץ לביטול חוק האזרחות והכניסה לישראל ככל שהוא חל על ילדים קטינים של תושבי הקבע בישראל, או לחילופין לקבוע כי כל ילד שאחד מהוריו תושב קבע במדינה, והוא מתגורר בישראל באופן קבוע, יהיה זכאי לתושבות קבע בישראל. בתיקון לחוק קבע המחוקק "סעיף הומניטארי", אך בנשימה אחת קובע כי עצם מגוריו של ילד בישראל עם הורהו אינם טעם הומניטרי מספק להעניק לו מעמד. המוקד טוען כי דין החוק להתבטל מכיוון שהוא בלתי חוקתי, נובע משיקולים דמוגרפיים-גזעניים וכלכליים, וסותר את פסק דין עדאלה. כן טוען המוקד כי הליך חקיקת החוק סבל מפגמים נרחבים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
המוקד להגנת הפרט בעתירה לבג"ץ לביטול חוק האזרחות והכניסה לישראל ככל שהוא חל על ילדים קטינים של תושבי הקבע בישראל, או לחילופין לקבוע כי כל ילד שאחד מהוריו תושב קבע במדינה, והוא מתגורר בישראל באופן קבוע, יהיה זכאי לתושבות קבע בישראל. בתיקון לחוק קבע המחוקק "סעיף הומניטארי", אך בנשימה אחת קובע כי עצם מגוריו של ילד בישראל עם הורהו אינם טעם הומניטרי מספק להעניק לו מעמד. המוקד טוען כי דין החוק להתבטל מכיוון שהוא בלתי חוקתי, נובע משיקולים דמוגרפיים-גזעניים וכלכליים, וסותר את פסק דין עדאלה. כן טוען המוקד כי הליך חקיקת החוק סבל מפגמים נרחבים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות