המוקד להגנת הפרט - החלטת ממשלה מספר 3598: חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג - 2003, הארכת תוקף
חזרה לעמוד הקודם
15.06.2008|מסמכים אחרים|החלטת ממשלה

החלטת ממשלה מספר 3598: חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג - 2003, הארכת תוקף

החלטת הממשלה מאריכה את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל בשנה נוספת. כמו כן קובעת הממשלה כי רצועת עזה היא אזור שבו מתבצעת פעילות "העלולה לסכן את ביטחון ישראל", ולכן אין לתת רישיון ישיבה בישראל למי שמתגורר בעזה ולמי שמענו הרשום הוא רצועת עזה.