החלטת ממשלה מספר 3598: חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג - 2003, הארכת תוקף המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
החלטת ממשלה מספר 3598: חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג - 2003, הארכת תוקף
מסמכים אחרים | החלטת ממשלה | 15.06.2008
החלטת ממשלה מספר 3598: חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג - 2003, הארכת תוקף
החלטת הממשלה מאריכה את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל בשנה נוספת. כמו כן קובעת הממשלה כי רצועת עזה היא אזור שבו מתבצעת פעילות "העלולה לסכן את ביטחון ישראל", ולכן אין לתת רישיון ישיבה בישראל למי שמתגורר בעזה ולמי שמענו הרשום הוא רצועת עזה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
החלטת הממשלה מאריכה את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל בשנה נוספת. כמו כן קובעת הממשלה כי רצועת עזה היא אזור שבו מתבצעת פעילות "העלולה לסכן את ביטחון ישראל", ולכן אין לתת רישיון ישיבה בישראל למי שמתגורר בעזה ולמי שמענו הרשום הוא רצועת עזה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות